Spennende jobbmulighet ved Senter for forskning på epidemitiltak ved FHI!

Forsker: Kritisk helsekompetanse, pedagogikk, formidling og læringsressurser

Søknadsfrist: 01.08.2024

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 1300 ansatte lokalisert i Oslo, Bergen, Trondheim, Levanger og Tynset.

Folkehelseinstituttet er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, hull i CVen, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Bli kjent med Folkehelseinstituttet

Senter for forskning på epidemitiltak ved FHI (Centre for Epidemic Interventions Research, CEIR) ble opprettet i 2021 for å utføre effektstudier av smitteverntiltak og styrke kunnskapsgrunnlaget for beslutninger om tiltak ved epidemier. Vi samarbeider med andre forskere og forskergrupper både i Norge og i utlandet og vi har et tett samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO). Mer om CEIR.

Senter for forskning på epidemitiltak (CEIR) har tre hovedmål:

1. Forberede gjennomføringen av effektstudier av smitteverntiltak

2. Gjennomføre effektstudier

3. Bidra til mer og bedre bruk av forskning i beslutningsprosesser, og å styrke befolkningens kritiske helsekompetanse (evne til kritisk vurdering av helsepåstander)

Personen i denne stillingen skal primært utføre oppgaver knyttet til mål nummer 3, men alle ansatte i senteret jobber på tvers alle tre målområdene.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til forskning på pedagogiske metoder, kommunikasjon og læringsressurser knyttet til kritisk helsekompetanse
 • Utvikle og teste nye læringsressurser
 • Utforske og evaluere måter å formidle forskningsresultater på til et bredt publikum
 • Samarbeide med kolleger fra ulike fagområder
 • Benytte både kvantitative og kvalitative metoder

Kvalifikasjoner

 • Relevant mastergrad eller doktorgrad innen pedagogikk, helse, kommunikasjon eller annet fagfelt
 • Praktisk erfaring knyttet til kritisk helsekompetanse, pedagogikk og/eller formidling og kommunikasjon
 • Forskningskompetanse knyttet til læringsressurser og kommunikasjon
 • Beherske norsk og engelsk flytende, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • En god kommunikator og formidler
 • Selvstendig og kan jobbe i team
 • Initiativrik og driftig, med god gjennomføringsevne
 • Interesse for å tilegne seg nye metoder
 • Gode evner til samarbeid på tvers av fagfelt og stor vilje til å støtte opp om andre kollegers arbeid og leveranser

Vi tilbyr

 • Folkehelseinstituttet er en unik arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • Vi bygger sterke fagmiljøer og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
 • Her er vil du kunne jobbe sammen med engasjerte og kompetente ansatte som er hyggelige og som hjelper hverandre
 • Stilling som forsker og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f. eks. trening i arbeidstiden
 • Lokalene våre er i stor grad moderne og inndelt i både landskap og mindre kontorer, og med møterom som gir gode muligheter for samarbeid

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Hjemmeside

Powered by Labrador CMS