Stilling:

Lærling i kontor- og administrasjonsfag

Søknadsfrist 01.03.2019

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Læreplasser ved UiT

Vil du bli lærling hos oss

Opplæringskontoret UiT er et godkjent flerfaglig opplæringskontor som tilbyr viktige læreplasser. UiT Norges arktiske universitet (UiT) har i 2019 22 læreplasser. Det er 6 ledige læreplasser høsten 2018, hvorav 2 forbeholdes kontorfag lærlinger, 1 med arbeidssted Alta og 1 arbeidssted Tromsø. UiT er en stor statlig virksomhet som har mange ulike fagområder vi arbeider innen.

Å søke om lærlingeplass ligner på å søke jobb, og det er konkurranse om plassene. Aktuelle kandidater vil inviteres til intervju, hvor det er viktig at lærlingen gjør et godt inntrykk og har gode faglige resultater. UiT ønsker dyktige og motiverte lærlinger.

UiT er godkjent lærebedrift i følgende fag

 • IKT-servicefaget
 • Dataelektronikerfaget
 • Kontor- og administrasjonsfaget (søker godkjenning for opptak høsten 2019)
 • Mediegrafikerfaget
 • Automasjonsfaget
 • Industrimekanikerfaget
 • Fotograffaget
 • Akvakulturfaget

Arbeidsoppgaver

Opplæring i lærefaget i henhold til fastlagt læreplan.

Hovedområder:

 • Kontorservice
 • IKT-tjenester
 • Økonomi

Kontorserviceoppgaver kan eksempelvis være rettet både mot studenter og ansatte. Det kan være knyttet til opptak, eksamenslister, timeplanlegging, permisjoner, etc

IKT-tjenester kan eksempelvis være å bistå streaming-aktiviteter, ulike kommunikasjonsplattformer som canvas, skype, office365, mediasite, etc.

Økonomi kan vær knyttet til innhenting av tilbud, diverse budsjettering-bokføringsarbeid i forbindelse med prosjekter.

Hovedtyngden av arbeidet vil ligge innenfor områdene: Kontorservice og IKT-tjenester

Personlige egenskaper

Vi søker initiativrike og motiverte lærlinger med målrettet interesse for faget.

Vi har stort behov for personer som behersker teknologi da enheten vår er svært langt fremme på fleksibilisert/digital utdanning.

Lærlingen vil ha en sentral rolle på støtte og service til ansatte og studenter i bruk av digitale verktøy. Vi ønsker derfor kandidat med gode kommunikasjonsevner.

Kontakt

For mer informasjon ta kontakt Opplæringskontoret UiT ved:

Slik søker du

Søknaden sendes via denne siden. Den skal inneholde søknadsbrev, attester og vitnemål. Frem til du får vitnemål kan du sende kopi av karakterutskrift. Husk å ettersende vitnemålet når du mottar det.

Andre opplysninger

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen