Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førstekonsulent (studentrekruttering) - Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL)

Søknadsfrist: 12.08.2019

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL), Seksjon for forskning, utdanning og formidling (FUF-HSL), er det ledig vikariat i 100% stilling som førstekonsulent innen studentrekruttering. Tilsettingsperiode er fra snarest til og med 5.8.20. Arbeidssted er UiT i Alta. Lønn etter statens regulativ i kode 1408 førstekonsulent. Fra bruttolønn trekkes det 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil i særlig grad ha ansvar for planlegging og gjennomføring av aktiviteter knyttet til studentrekruttering til HSL-fakultetets studieprogram ved UiT i Alta, men vil også tillegges andre oppgaver innen fakultetets virkefelt, også ved UiT i Tromsø. Det vil blant annet dreie seg om rekruttering til engelskspråklige studier ved fakultetet. Også kommunikasjonsarbeid, bl.a. publisering på nett og formidling i ulike kanaler, vil være en del av stillingens innhold. Videre vurderes arbeid med rom- og timeplanlegging lagt til stillingen. Arbeidsoppgaver og ansvarsområde kan endres.

Kvalifikasjoner

Vi søker en positiv, initiativrik og sørvisinnstilt person med stor arbeidskapasitet og som trives med mange parallelle arbeidsoppgaver. Vedkommende må kunne arbeide selvstendig, men må også trives med å samarbeide digitalt i team. Gode kommunikasjonsevner og forståelse for sørvis og studentoppfølging anses som svært viktig. Den som tilsettes, må ha gode norsk- og engelskkunnskaper, og må også ha høy digital kompetanse. Det er videre en fordel med kjennskap til universitetssystemet. Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Det kreves høyere utdanning på bachelornivå eller tilsvarende, gjerne utdanning og praksis innen kommunikasjon, sørvis eller andre relevante områder.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved henvendelse til:

Søknad

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

  • søknadsbrev
  • CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
  • vitnemål og attester

Generell informasjon

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen