LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Fagdirektør - ledelse og organisasjonsutvikling

Søknadsfrist: 03.12.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Personal- og organisasjonsavdelingen er det ledig stilling: Fagdirektør - ledelse og organisasjonsutvikling

Om stillingen

Ved personal- og organisasjonsavdelingen er det fra 1.januar 2021 ledig fast 100% stilling som fagdirektør for faggruppen ledelse- og organisasjonsutvikling.

Stillingen er knyttet til personal- og organisasjonsavdelingen og nærmeste overordnede er personal- og organisasjonsdirektør. Hovedarbeidssted er p.t. Drammen, men et av de andre studiestedene i USN kan også være aktuelle.

Personal- og organisasjonsavdelingen ledes i dag av personal- og organisasjonsdirektør. Personal- og organisasjonsdirektør inngår i ledergruppe på nivå 2 og har også ansvar og oppgaver knyttet til faglig strategisk ledelse. Avdelingen er organisert med en faggruppe for ledelse og organisasjonsutvikling og to seksjoner hvor hovedansvarsområdene er hhv lønn og rekruttering.

Personal- og organisasjonsavdelingen skal legge til rette for og bidra til at USN har høy kvalitet på virksomheten innenfor personal-, organisasjons- og ledelsesutvikling, personalforvaltning, HMS og beredskap, samt dokument og informasjonsforvaltning innenfor de rammer som blir fastsatt av styret eller rektor.

Fagdirektøren leder faggruppen ledelse og organisasjonsutvikling er stedfortreder for personal- og organisasjonsdirektøren.

Ansvarsområder

 • Ansvar for organisasjonsutviklingsprosesser og andre utviklingsoppgaver som faller innenfor avdelingens fagområde
 • Ansvar for utvikling, planlegging og gjennomføring av et helhetlig ledelsesutviklingsprogram ved USN
 • Ansvar for kvalitetssikring av arbeidsprosesser og kompetanse i konflikt- og varslingssaker
 • Ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelser
 • Ansvar for at det foreligger retningslinjer som kvalitetssikrer god saksbehandling innenfor aktuelle fagområder
 • Lederstøtte og ledelsesrådgivning innen faggruppens ansvarsområde
 • Legge til rette for strategisk kompetanse- og karriereutviklingsplaner for ansatte og ledere, bla. C&C og kompetanseutviklingsprogram som førstelektorprogram og toppstillingsprogram
 • Personalansvar for de ansatte som hører til faggruppen

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende masternivå innen stillingens fagområde
 • Ledererfaring og bred operativ erfaring fra stillingens ansvarsområde, bla innen ledelses - og organisasjonsutvikling, endringsledelse, konfliktarbeid, arbeidsmiljøutvikling og forbedring av arbeidsprosesser
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Gode IT-kunnskaper og erfaring med digitalisering av arbeidsprosesser

Lederegenskaper

 • En utviklings- og løsningsorientering lederstil
 • Motivasjon for stillingen og evne til å motivere andre.

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress
 • Erfaring fra UH-sektoren innen stillingens ansvarsområder
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Fagdirektør (SKO1538), lønnsspenn i 100% stilling pr år kr 817 000.- – 938 900.- (ltr 80 – 85). I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Personal- og organisasjonsdirektør Elisabeth E Borhaug, [email protected]/tlf: 415 64 423.

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS