TELEMARKSFORSKING har en ledig spennende stilling!

Direktør

Søknadsfrist: 22.03.2021

Telemarksforsking

Telemarksforsking er et nasjonalt forskingsinstitutt som holder til i Bø i Telemark. Instituttet er primært et oppdragsinstitutt organisert som en non-profit-stiftelse, og samfunnsoppdraget er å drive med forskning, forskningsformidling og utviklingsarbeid til nytte for utvikling, nyskaping og kompetanseheving i næringsliv, organisasjonsliv og offentlig forvaltning. Instituttet ble opprettet i 1988. Instituttet utfører oppdrag over hele landet for lokale, regionale og nasjonale myndigheter så vel som for næringsliv, organisasjoner, regionale forskningsfond og Norges forskingsråd. Vi utfører også prosjekter med EU- og Interreg-finansiering.

Videreutvikling og posisjonering av Telemarksforsking som en attraktiv aktør på FoU-arenaen

Telemarksforsking er lokalisert på universitetscampus (USN) i Bø, har 31 årsverk fordelt på 39 medarbeidere hvorav 12 har phd, 8 er phd-stipendiater og over halvparten er seniorforskere. Instituttet har solid økonomi og omsetning i 2020 blir på rundt 35 millioner kroner.Instituttets visjon er «Kunnskap som brukes i samfunnet», vi har nylig vedtatt en ny strategiplan hvor videre drift som et selvstendig forskningsinstitutt er hovedpilaren Den faglige aktiviteten ved instituttet skjer i fem forskergrupper:

  • kulturliv og kulturpolitikk
  • kommunal økonomi og styring
  • velferd og utdanning
  • kommunal og regional utvikling og innovasjon
  • grønn omstilling/bærekraftig samfunnsutvikling

Instituttets direktør gjennom 17 år ønsker nå å gå tilbake til en deltids fagstilling ved instituttet.

Vi søker en strategisk, samlende, utviklingsorientert og tydelig direktør som i rollen som daglig leder ser helhet og forstår utfordringene ved å lede et markedsorientert forskningsinstitutt med base i Telemark. I nært samarbeid med styret og kompetente motiverte medarbeidere skal du videreutvikle Telemarksforsking som et regionalt forankret forskningsinstitutt på den nasjonale og internasjonale FoU-arenaen. Det vil være viktig å posisjonere instituttet som en attraktiv samarbeidspartner og en synlig og relevant aktør.

Den ideelle kandidaten har relevant ledererfaring og kunnskap om, - eller erfaring med forskning. Vi legger vekt på lederegenskaper, men samtidig må du være villig til å ta et tak i en liten og effektiv administrasjon. Evne til å utvikle instituttet, og stimulere medarbeiderne til nytenking, faglig utvikling og samhandling, vil være sentralt. Direktøren må trives med relasjonsbygging, strategisk arbeid og alliansebygging. Evne til å representere Telemarksforsking overfor brukere, myndigheter, media og i forskningspolitiske fora er også viktig. Direktøren er Telemarksforsking sin daglige leder og rapporterer til styret. Lønn etter avtale.

Referansenummer: 18966

Søk på stillingen

Rekrutterer:

Powered by Labrador CMS