Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetsdirektør

Søknadsfrist: 23.04.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Om stillingen

Universitetsdirektøren er UiOs øverste leder for den samlede administrative virksomheten og sekretær for universitetsstyret. Universitetsdirektøren har ansvar for å bidra til strategisk, målrettet og effektiv ledelse av universitetets administrasjon, sammenholdt med profesjonell understøttelse av UiOs kjernevirksomhet innenfor forskning, utdanning og kunnskap i bruk. Rollen som universitetsdirektør innebærer et bredt og spennende ansvarsområde i møtet mellom politikk og administrasjon ved UiOs mangfoldige og faglig kompetente organisasjon. Sammen med den øvrige universitetsledelsen utgjør universitetsdirektøren toppledelsen ved UiO.

Universitetsdirektøren leder universitetets sentrale støttefunksjoner med oppgaver og tjenester innenfor et bredt administrativt nedslagsfelt, se her.

Arbeidsoppgaver

UiO står overfor viktige utviklingsprosesser også innenfor det administrative området, ikke minst knyttet til IKT og eiendomsforvaltning og utvikling. Universitetsdirektøren vil ha en sentral rolle i oppfølgingen av forventningene knyttet til bedre ressursutnyttelse, god ledelse av digitaliseringsprosesser og videreutviklingen av de administrative støttefunksjonene. Universitetsdirektøren har ansvar for den samlede økonomi- og virksomhetsstyringen ved UiO, er ansvarlig for det overordnede administrative utviklingsarbeidet ved UiO og skal i samråd med rektor iverksette styrets beslutninger.

Kvalifikasjonskrav 

 • Relevant ledererfaring og svært gode lederegenskaper.
 • Erfaren og dyktig leder med kompetanse innen strategisk ledelse, med omfattende erfaring fra ledelse av forvaltning og utvikling av administrasjon innenfor et bredt nedslagsfelt.
 • Gjennomføringsevne og dokumenterte resultater fra ledelse og endringsarbeid i komplekse kunnskapsorganisasjoner.
 • Kompetanse innen endringsledelse.
 • God forståelse for digitalisering og for de utfordringene UiO som virksomhet står ovenfor knyttet til videreutviklingen av administrasjonen.
 • God kunnskap om de rammebetingelser og avtaleverk som gjelder for statlig virksomhet.
 • God forståelse for og erfaring med å lede gjennom partssamarbeidet.
 • God kjennskap til utdannings- og forskningssektoren.

Det kreves høyere utdanning med minimum mastergrad.

Personlige egenskaper

Vi søker en leder som kommuniserer og samarbeider godt, er engasjert og tillitsskapende med stor arbeidskapasitet. Stillingen krever evne til å bygge relasjoner og skape samhandling på tvers av faglige grenser i en kompleks organisasjon med en mangfoldig kultur.

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes i henhold til statens lederlønnssystem.
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Ev. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (ev. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Rektor Svein Stølen, tlf: 22856303, e-post: rektor@uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS