Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Underdirektør - Campusdrift

Søknadsfrist: 12.12.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475 000 m2 egne og 105 000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 prosent av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. 


UiOs eiendomsportefølje er i stor utvikling. Masterplan for UiOs eiendommer legger, sammen med UiOs helhetlige klima- og miljøstrategi, føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. I løpet av de neste årene vil to store byggeprosjekter ferdigstilles og tas i bruk av UiO; Livsvitenskapsbygget og Vikingtidsmuseet.


Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte. Fra nyttår 2024 er vi organisert i fem underavdelinger: Campusdrift, Campusservice, Campusutvikling, Eiendomsforvaltning og virksomhetsstøtte og Livsvitenskapsbygget mottak.

Vil du lede driften av UiOs spennende og varierte eiendommer og parkanlegg?

Om stillingen

Campusdrift består av seksjonene Bygningsdrift, Park og Renhold og har totalt ca.110 medarbeidere. Leder for Campusdrift er ansvarlig for å planlegge, gjennomføre og utvikle løpende drifts- og vedlikeholdsoppgaver for de bygg og anlegg som UiO forvalter. Som underdirektør vil du ha resultatansvar for underavdelingen. EA har høyt fokus på å videreutvikle samarbeidet på tvers, og vi forventer at du tar ut effektiviseringsgevinster gjennom å koordinere ressurser mellom de ulike seksjonene og gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid. Underdirektøren skal være pådriver for å ta i bruk nye, hensiktsmessige metoder og verktøy bl.a. gjennom digitalisering.

Som underdirektør og leder i EA, vil du være en viktig formidler av EAs verdier som omhandler både respekt, pålitelighet, kunnskapssøken, engasjement og kvalitet i arbeidet.

Som medlem i eiendomsdirektørens ledergruppe vil du delta aktivt i målarbeidet for avdelingen, de løpende prioriteringene og strategiarbeidet. Du vil jevnlig delta i møter og dialog med universitetets ledelse, fakulteter og museer. EA er i stadig utvikling, og arbeidsoppgavene vil være utfordrende og varierte.

Du blir del av et team med gode kolleger og høy kompetanse. Du vil også delta i det nasjonale samarbeidet mellom eiendomsledelsen ved de fire andre selvforvaltende universitetene (Bergen, Trondheim, Tromsø og Ås). Underdirektør for Campusdrift rapporterer til eiendomsdirektør og har en sentral posisjon i EAs ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle underavdeling for Campusdrift
 • Forberede saker til og delta i eiendomsdirektørens ledergruppe
 • Sette mål, budsjettere og følge opp egen enhet iht. gjeldende rammer og strategier
 • Videreutvikle Eiendomsavdelingens driftskonsept for eksisterende og nye bygninger
 • Arbeidsoppgaver kan utvikles og endres underveis

Kvalifikasjonskrav 

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole på masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte deler av utdanningskravet
 • Det kreves bred, relevant ledererfaring med personalansvar fra stor virksomhet
 • Det kreves bred erfaring fra eiendomsområdet, gjerne knyttet til drift
 • Det forutsettes god digital kompetanse
 • Erfaring fra både offentlig og privat sektor er en fordel, mens god rolle- og organisasjonsforståelse er en forutsetning for å lykkes i stillingen.
 • Erfaring med miljøperspektivet innen eiendom vil bli tillagt vekt.

Personlige egenskaper

Vi søker en utviklings- og løsningsorientert leder med beslutningskraft, gjennomføringsevne og evne til å håndtere komplekse prosesser. Du tenker strategisk, ser helhet og vurderer konsekvenser av beslutninger. Det er viktig for oss at du kommuniserer godt, og har en lyttende og involverende lederstil. Du er serviceinnstilt, samtidig som du er tydelig og robust.

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i SKO 1059 Underdirektør i lønnsspenn kr. 1 025 200 – 1 149 700 avhengig av kompetanse og erfaring.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger og muligheter for trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Eiendomsdirektør John Skogen tlf. 909 12 252 eller 
 • Rekrutteringsrådgiver i Habberstad Jan Egil Myhre på tlf 908 92 522

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS