Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

IT-direktør

Søknadsfrist: 05.02.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


UiOs nye IT-avdeling vil være et godt og spennende sted å jobbe, hvor vi legger stor vekt på at de tilsatte skal ha utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling.

Oppdraget vårt er samfunnsnyttig, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalisering, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet.


Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger IT-avdelingen helt i teten som leverandør både til UiO og andre innenfor forskning og i UH-sektoren. Den nye IT-avdelingen vil være et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 350 fast ansatte og en omsetning på mer enn 450 millioner kroner.


For mer informasjon om UiOs IT-avdeling, se her.

UiO er et av Europas ledende universiteter

Vi skal fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning og tilby fremragende utdanning. Vi er stolte av våre kunnskapsrike fagmiljøer, studenter og ansatte. UiO har blant annet flere sentre for fremragende forskning, og sentre for fremragende utdanning, vi har fem nobelprisvinnere og det blir avlagt flere hundre doktorgrader her hvert år.

Et IT-miljø i front som støtter våre ansatte og studenter er en forutsetning. Fra 1. januar 2023 samler vi UiOs felles IT-avdeling USIT med lokal IT på fakultetene, til en ny felles IT-avdeling. Den nye IT-avdelingen er strategisk og operativt viktig. IT-avdelingen skal være en aktiv medspiller ved UiO, og bidra til utvikling av UiO som forsknings- og utdanningsinstitusjon.

Til å lede enheten søker vi: IT- direktør

Om stillingen

IT-direktøren ved Universitetet i Oslo (UiO) har overordnet ansvar for oppgavene tillagt IT-avdelingen og for at IT-avdelingen når sine mål. IT-direktøren er ansvarlig for alle universitetets IT-tjenester, og har rollen som daglig leder av UiOs IT-avdeling. Under IT-direktøren vil det være fire underavdelinger som igjen har underliggende seksjoner med egne ledere med personalansvar. I tillegg er det etablert stabs-ressurser med rådgiver- og saksbehandlingsfunksjoner direkte under IT-direktøren.

IT-direktøren rapporterer til Universitetsdirektøren og er en del av universitetsdirektørens ledergruppe.

Vi søker en tydelig, utviklingsorientert og engasjert leder med solid ledererfaring, relevant høyere utdanning, og erfaring fra tilsvarende arbeid i større virksomheter. Vi legger vekt på strategisk fokus kombinert med solid driftserfaring og evne til å få god dialog på alle nivåer er sentralt.

Viktige ansvarsområder vil være

 • Faglig og strategisk ledelse
 • Leder- og kompetanseutvikling
 • Videreutvikling av UiOs IT-tjenester
 • Organisasjonsutvikling
 • Økonomistyring
 • Ressursstyring

Kvalifikasjonskrav til stillingen

 • Relevant høyere utdanning på mastergrads-/hovedfagsnivå. Lang og svært relevant erfaring kan kompensere for eventuell manglende utdanning.
 • Solid, dokumentert og relevant ledererfaring fra større komplekse virksomheter
 • Kompetanse innen avdelingens ansvars- og oppgaveområder
 • Erfaring med endringsledelse

Det vil være en fordel med:

 • Kjennskap til universitets- og høyskolesektoren, forskningsinstitusjoner eller andre større komplekse organisasjoner

Personlige egenskaper som vektlegges er

 • Gode samarbeidsegenskaper, med en lyttende og involverende lederprofil
 • Evne til å prioritere og beslutningskraft
 • Synlig og tydelig lederstil
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Fast stilling som avdelingsdirektør i stillingskode 1060 , innenfor et lønnsspenn mellom kr. 1.050.000- 1.300 000, avhengig av kompetanse og erfaring.
 • gode velferdsordninger, slik som trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Interesserte kan ta kontakt med:

 • Universitetsdirektør Arne Benjaminsen, tlf. 48064549

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS