Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Fakultetsdirektør ved Det medisinske fakultet

Søknadsfrist: 26.02.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo ble grunnlagt i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetets kjernevirksomhet er forskning, utdanning, formidling og innovasjon til pasientens og samfunnets beste. Fakultets visjon er «Fremragende kunnskap for fremtidens helse», jfr. Strategi for Det medisinske fakultet - Det medisinske fakultet (uio.no)

Fakultetet er organisert i tre store institutter og en fakultetsadministrasjon. Fakultetet har ca. 1 850 ansatte (1 200 årsverk), 2 500 studenter og 1 500 ph.d.-kandidater. Fakultetet og spesielt Institutt for klinisk medisin er tett integrert med undervisnings- og forskningsaktivitetene ved Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus.

Ved fakultetet ligger også Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM), Veksthuset for verdiskapning, Enhet for bærekraftig helse (SUSTAINIT) og Enhet for helsevitenskapelig pedagogikk (HELP). Fakultetet har seks sentre for fremragende forskning, ett senter for fremragende utdanning, ett senter for fremragende innovasjon og fem KG Jebsen-sentre. Årlig budsjett er ca. 1,5 mrd. kroner, hvorav ca. 45% er eksterne inntekter.

Fakultetet har en sterk nasjonal og internasjonal profil. Fakultetet satser på fremragende undervisning, innhenting av ekstern finansiering for forskning både nasjonalt og internasjonalt (inkludert fra EU), innovasjon og karriereutvikling for forskere. Fakultetet har en sentral rolle i planleggingen av forskning og undervisning i nye bygg ved Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og i det nye Livsvitenskapsbygget ved universitetet.

Om stillingen

Fakultetsdirektør skal lede og utvikle fakultetsadministrasjonen i takt med nye krav og forventninger som stilles. Fakultetsdirektøren har det overordnede ansvaret for å lede fakultetsadministrasjonen (ca. 95 personer) som består av fem seksjoner, samt Regional forskningsetisk komité (REK sørøst). De fem seksjonslederne samt leder for REK rapporterer til fakultetsdirektøren. Fakultetsdirektøren er også det administrative bindeledd mellom fakultetet og de underliggende enheter, dvs. instituttene og sentrene.

Videre skal fakultetsdirektøren bidra til å utvikle fakultetet som en attraktiv og inkluderende arbeidsplass. Som fakultetsdirektør får man en utfordrende stilling og et handlingsrom til å videreutvikle organisasjonen slik at fakultetet lykkes i sin faglige virksomhet med undervisning, forskning, nyskaping og formidling.

Fakultetsdirektøren utøver sin myndighet i samråd med og på delegasjon fra dekanen, som er øverste faglige og administrative ansvarlige ved fakultetet. Stillingen inngår i dekanens ledergruppe, og fakultetsdirektøren deltar i faste møter med Universitetsdirektøren.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvar for fakultetets personalutvikling og -forvaltning, økonomistyring, forsknings- og studieforvaltning
 • Bidra til at fakultetets ledelse, instituttledere, administrasjonssjefer/kontorsjefer, ansatte og samarbeidspartnere samhandler og støttes med solid administrativ spisskompetanse
 • Organisasjonsutvikling, med særlig vekt på å videreutvikle fakultetets administrative tjenester
 • Ansvar for arbeids- og læringsmiljøarbeid ved fakultetet
 • Delta i universitetets fakultetsdirektørnettverk
 • Bidra til å utvikle fakultetets internasjonale kontaktnett, særlig mot fakultetets internasjonale institusjonelle partnere
 • Støtte opp under dekanatets arbeid i strategisk nytenkning og bistå i arbeidet med å gjøre dette mulig administrativt

Kvalifikasjonskrav 

 • Høyere utdanning på masternivå
 • Solid og relevant ledererfaring med gode resultater fra administrativ ledelse, forvaltning og utvikling i komplekse organisasjoner
 • Erfaring med økonomi- og personaloppfølging
 • Meget god kunnskap om de rammebetingelsene som gjelder for statlige virksomheter
 • Meget god kunnskap om eller erfaring fra universitets- og høyskolesektoren
 • Gode språklige ferdigheter i norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Stillingen krever evne til å lede og motivere medarbeidere og samarbeidspartnere. Vi søker en person som er trygg i rollen som leder, har god organisasjons- og rolleforståelse, har særdeles gode samarbeidsevner og evne til å skape et godt miljø rundt seg. Vi søker deg som har evne til å tenke strategisk, er utviklings- og løsningsorientert og proaktiv. Personen vi søker må vise til god gjennomføringsevne og resultater fra tidligere stillinger.

Vi tilbyr

 • Lønn som avdelingsdirektør i stillingskode 1060 fastsettes etter en individuell vurdering innenfor et spenn mellom 1 149 700 – 1 357 900
 • Tilbud om faglig og personlig utvikling gjennom kompetanse- og lederutvikling
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV

Ev. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (ev. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Dekan Hanne Flinstad Harbo, tlf: 995 46 680, e-postl: h.c.f.harbo@medisin.uio.no)
 • Universitetsdirektør Arne Benjaminsen, tlf: 480 64 549, e-post: arne.benjaminsen@admin.uio.no
 • Partner Habberstad Jan Egil Myhre, tlf: 908 92 522, e-post: jan.egil.myhre@habberstad.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS