Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Fakultetsdirektør - Det juridiske fakultet

Søknadsfrist: 09.05.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det juridiske fakultet har Norges største forsknings- og utdanningsmiljø for rettsvitenskap, kriminologi og rettssosiologi med ca. 4 300 studenter og 300 ansatte. Fakultetet er fordelt på fem grunnenheter og en fakultetsadministrasjon.

Om stillingen

Fakultetsdirektøren inngår i dekanens ledergruppe, og skal påse at fakultetets ledelse, instituttledere, ansatte, fakultetets brukere og samarbeidspartnere tilbys relevant administrativ bistand, spisskompetanse og service.

Fakultetsdirektøren leder administrasjonen på fakultetsnivå og skal koordinere, følge opp, støtte og sikre at den samlede administrasjonen ved fakultetet utvikles og moderniseres i takt med de krav og forventninger som stilles. Fakultetsdirektøren har overordnete, koordinerende oppgaver knyttet til økonomi-, forsknings-, studie- og personalforvaltning

Arbeidsoppgaver

 • personalutvikling og –forvaltning
 • økonomistyring
 • forsknings- og studieforvaltning
 • bidra til at fakultetets ledelse, instituttledere, administrasjonssjefer/kontorsjefer, ansatte, tjenestemannsorganisasjoner og samarbeidspartnere samhandler og støttes med solid administrativ spisskompetanse
 • å videreutvikle fakultetets administrative systemer i tråd med endrede behov og slik at oppgaver mellom fakultetsnivå og instituttnivå til enhver tid er tydelig definert
 • organisasjonsutvikling med et særlig ansvar for administrative tjenester
 • bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø på fakultetet
 • delta i universitetets fakultetsdirektørnettverk
 • bidra til å utvikle fakultetets internasjonale kontaktnett, særlig mot fakultetets internasjonale institusjonelle partnere

Kvalifikasjonskrav

 • høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå, innen administrasjon og ledelse eller annet relevant fagområde. Realkompetanse kan erstatte krav om høyere utdanning
 • solid og relevant ledererfaring fra administrativ ledelse
 • god kjennskap til/ erfaring fra universitetssektoren
 • erfaring med økonomistyring
 • god system- og rolleforståelse
 • gode språklige ferdigheter i norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Stillingen krever evne til å lede og motivere, medarbeidere og samarbeidspartnere. Vi søker en person med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner som kan skape et godt miljø rundt seg. Evne til å tenke strategisk og være utviklingsorientert vil være viktig i stillingen. Personen vi søker kan vise til god gjennomføringsevne, og resultater fra tidligere stillinger.

Vi tilbyr

 • lønn som avdelingsdirektør SKO 1060 fastsettes etter en individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 887 000 og kr. 1 157 600 avhengig av kompetanse og erfaring
 • gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Dekan: Ragnhild Helene Hennum, tlf: 97022147
 • Assisterende universitetsdirektør: Tove Kristin Karlsen, tlf: 92620646

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS