Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Direktør for samfunns- og næringslivskontakt

Søknadsfrist: 21.04.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets (MN) ambisjon er å være blant Europas ledende miljøer innen forskning, utdanning og innovasjon.

Vi har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene. Forskningen spenner over et vidt spekter av fagområder innen alle naturvitenskapene og teknologi.

Fakultet har mange gode forskningsmiljøer og dyktige enkeltforskere, hvorav flere er i forskningsfronten innen sine fag internasjonalt. Fakultetet jobber kontinuerlig med å legge til rette for innovasjon fra forskningen.

Bærekraft er grunnlaget for fakultetets aktivitet og en satsning innen bærekraft står helt sentralt.

Fakultetet består av 10 institutter, 14 senter, 830 doktorgradskandidater, 1100 vitenskapelig ansatte, 550 teknisk-/administrativt ansatte og 6000 studenter.

Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Administrasjonen har rundt 100 ansatte fordelt på fem seksjoner - studier, forskning, kommunikasjon, HR og økonomi.

Det matematisk - naturvitenskapelige fakultet

Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo bidrar til kunnskapsbasert verdiskapning via forskning, utdanning, kunnskapsformidling og innovasjoner. Vi ønsker å videreutvikle vårt strategiske samarbeid med utvalgte samfunns- og næringsaktører, klynger og nettverk, og øke vår synlighet som en sentral kompetansevirksomhet i samfunnet. Vi søker en initiativrik, proaktiv og resultatorientert direktør i fast stilling for ansvarsområdet samfunns- og næringslivskontakt. Du vil rapportere til dekanen og inngå i dekanens ledergruppe. Du vil samarbeide tett med ledere og vitenskapelig ansatte ved fakultetets institutter og sentere, samt med øvrige ledere i vår fakultetsadministrasjon.

Fakultetets verdigrunnlag og fremtidsvisjoner er oppdatert i strategidokumentet Kunnskapsutvikling for en verden i endring. Strategiske satsinger er etablert og skal videreutvikles innen områdene bærekraft, livsvitenskap og teknologi. Det inkluderer Institutt for teknologisystemer på Kjeller, dScience – Senter for data og beregningsvitenskap, innovasjonsenheten Veksthuset for verdiskapning og prioritering av toppforskningsmiljøer med bærekraftsrelevante prosjekter. Fakultetet har i et tiårs perspektiv arbeidet helhetlig med utvikling av studieprogrammer og læringsmiljø, på tvers av fagdisipliner og med beregninger som felles kjerne i alle utdanninger. I 2026 flytter fakultetet inn med tre institutter i Livsvitenskapsbygget – Norges største og mest avanserte forsknings- og undervisningsbygg. Dette former vår virksomhet, faglig og organisatorisk. Våre satsinger og investeringer er med på å sette retning for stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for fakultetets samarbeid med eksterne aktører, inkludert utarbeide og vedlikeholde strategiske samarbeidsavtaler, bygge nettverk og skape arenaer for kontakt og kommunikasjon. 
 • Koordineringsansvar for strategiutforming innen samfunnsformidling og rekruttering.
 • Ansvar for arbeidsledelse av ulike tverrgående fagteam hver med 3-6 medarbeidere for ivaretakelse og videreutvikling av eksempelvis
  • karriereutviklingsprogrammet for fakultetets ansatte i midlertidige- og prosjektfinansierte stillinger.
  • fakultetets arbeid og rutiner for eksportkontroll og forsvarlig internasjonalt samarbeid.
  • fakultetets fagstrategiske samarbeid.
 • Bistå dekanen i ledelse innenfor en stor bredde av problemstillinger. 

Stillingen kan delegeres budsjettdisponeringsmyndighet og personalansvar.

Kvalifikasjonskrav 

 • Høyere utdanning minimum tilsvarende mastergrad. Relevant realkompetanse kan i særlige tilfeller kompensere for utdanningskravet.
 • Solid ledererfaring (herunder med personalledelse) relevant for stillingens ansvar og arbeidsoppgaver, der du kan vise til gode resultater fra relevant strategisk og operativt arbeid fra store og komplekse organisasjoner.
 • God kunnskap om de rammebetingelser som gjelder for statlige virksomheter.
 • Meget god kjennskap til universitetssektoren og instituttsektoren.
 • Solid og relevant eksternt nettverk.
 • God forståelse for samspillet mellom akademia og eksterne interessenter.
 • Bakgrunn som er relevant for innsikt i fakultetets forsknings- og utdanningsvirksomhet innen realfag og teknologi. 
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Erfaring med forskningsadministrasjon og/eller forskningsledelse.
 • Erfaring med mediehåndtering og kommunikasjonsarbeid.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som har svært gode lederegenskaper, med evne til å motivere og skape entusiasme for nytenkning og utvikling. Du er proaktiv, initiativrik og har evne til å tenke helhetlig og strategisk. Videre har du sterke relasjonelle egenskaper, preget av gode samarbeidsevner, mulighetsorientering og dialog. Stillingen får et bredt ansvarsområde, og du må ha sterk gjennomføringskraft og kunne lede og koordinere flere prosesser parallelt. Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Lønn som underdirektør, stillilngskode 1059, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 1 055 200 og kr 1 196 800, avhengig av kompetanse og ansiennitet. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn tilbys.
 • Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger, inkludert muligheter for trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev og CV der det kommer klart fram at du er kvalifisert for stillingen.
 • Minimum tre referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)
 • Kopi av vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Dekan Solveig Kristensen, epost: solveig.kristensen@mn.uio.no, telefon 402 86 574 
 • Fakultetsdirektør Eva Helene Mjelde, e-post: e.h.mjelde@mn.uio.no, telefon: 90015585

For spørsmål knyttet til rekrutteringssystemet, vennligst kontakt HR seniorrådgiver Torunn Standal Guttormsen, telefon: 22854272 eller e-post: t.s.guttormsen@mn.uio.no.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS