Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Direktør - Naturhistorisk museum

Søknadsfrist: 08.10.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Naturhistorisk museum (NHM) har en historie tilbake til 1814 og består av Botanisk hage og museumsbygningene på Tøyen og samlingsmagasiner på Økern. Forskning, vitenskapelige samlinger og formidling av naturvitenskap er våre hovedoppgaver.


Vi er Norges største naturhistoriske museum med over 6 millioner naturvitenskapelige objekter. Museet er en del av Universitet i Oslo og har ca. 160 ansatte, hvorav ca. 70 er ansatt i vitenskapelige stillinger. Vår ambisjon er å styrke NHMs posisjon som forsknings-, lærings- og opplevelsesarena. Sommeren 2020 åpnet vi Nordens første Klimahus. I 2022 åpner vi 7 nye utstillinger i en av våre totalrenoverte museumsbygg. I tillegg planlegger vi ny Steinhage og et nytt veksthus på over 3000 kvm.

Om stillingen

Vi søker direktør til Naturhistorisk museum (NHM) ved Universitetet i Oslo.

Naturhistorisk museum ligger i hjertet av Tøyen i Oslo og omfatter Botanisk hage, Norges største naturvitenskapelige samlinger og utstillinger som når et bredt publikum. Vi har viktige forskningsmiljøer innenfor biologi og geologi (alternativt: botanikk, zoologi og geologi) som bidrar med forskning og kunnskap på et høyt internasjonalt nivå. Hos oss finner du også Klimahuset og i 2021 åpner vi et totalrenovert geologisk museum med nye flotte utstillinger. Vi har mer enn en million besøkende hvert år og mange arrangementer og møteplasser mellom publikum og forskere.

Les mer om museet på www.nhm.uio.no.

Som direktør har du hovedansvar for strategisk og faglig ledelse av et universitetsmuseum. Du vil ha det overordnede ansvaret for forvaltning og utvikling av de vitenskapelige samlingene, som består av over 6 millioner objekter. Vi søker deg som vil lede og videreutvikle en museumsorganisasjon med høye krav til samlingsarbeid, forskning, formidling og undervisning.

Direktøren deltar i dekanmøter og forutsettes å bidra til den strategiske utviklingen av UiO. NHM har eget styre og museumsdirektøren rapporterer til styret ved NHM og UiOs rektor.

Vi søker en erfaren leder som kan inspirere og inkludere medarbeidere med ulik bakgrunn og stor faglig bredde og som kan utvikle vår naturvitenskapelig forskning og publikumstilbudet videre.

Kvalifikasjonskrav

 • Professorkompetanse. Krav om professorkompetanse kan erstattes av doktorgrad dersom søkeren har omfattende relevant ledererfaring eller annen særlig relevant kompetanse
 • Ledererfaring fra universitetsmuseum eller forskningsinstitusjon
 • Evne til å profilere museet utad til publikum og myndigheter
 • God kunnskap om de rammebetingelsene som gjelder for statlig virksomhet, samt politisk innsikt og forståelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Trygg i rollen som leder
 • Åpen og inkluderende lederstil
 • Gode relasjons, -kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gjennomføringskraft
 • Organisasjonsforståelse og evne til strategisk tenkning
 • Motiveres av å skape og arbeide i et godt kollegialt fellesskap

Vi tilbyr

 • Åremålsstilling på fire år, med mulighet for forlengelse etter kunngjøring. En kan ikke være ansatt i stillingen i sammenhengende periode på mer enn 12 år
 • Lønn som forskningssjef, SKO 1111, fastsettes etter en individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 906 000 og kr 1 175000
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS