Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Direktør - Den internasjonale sommerskole

Søknadsfrist: 10.10.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør .


Den internasjonale sommerskole (ISS) har i en periode på seks uker hver sommer et bredt kurstilbud innen hovedsakelig humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag for ca. 600 studenter fra nærmere 100 land. I tillegg til den faglige virksomheten tilbys et omfangsrikt kultur- og ekskursjonsprogram. ISS har også omfattende undervisningsvirksomhet i høst- og vårsemestrene innenfor norsk språk. ISS har en fast stab på ca 20 vitenskapelige og administrative medarbeidere, inkludert 2 med base ved avdelingskontoret i Minnesota, USA. I høysesongen hver sommer utvides staben med et stort antall sesongstillinger. Virksomheten er dermed preget av stor omstilling hvert år mellom høysesongen om sommeren og ordinær semesterdrift i vinterhalvåret. Sommerskolen har de siste årene også styrket sitt digitale undervisningstilbud, noe som vil videreutvikles i årene fremover.

Om stillingen

UiO søker ny direktør til Den internasjonale sommerskole (ISS).

Den internasjonale sommerskole tilbyr vår, sommer og høst betalingskurs i norsk språk på flere nivåer for eksterne søkere, samt for ansatte ved UiO. Vår og høst tilbys norskkurs gjennom to ulike programmer. Norwegian for Academics (NORA - et studiepoenggivende kurs med avsluttende eksamen) og Norwegian for International Researchers (NORIR). Om sommeren tilbys norskkurs for tilreisende samt fastboende studenter (NORAIN).

Vi søker etter deg som ønsker å lede et utdanningsprogram med varierte oppgaver ved Norges fremste universitet, og som har interesse og engasjement for å lede og videreutvikle virksomheten fremover.

Arbeidsoppgaver

Direktøren for Den internasjonale sommerskole (ISS) har ansvar for:

 • Utforme og iverksette overordnet strategi sammen med styret
 • Ledelse av enheten, inkludert personalansvar med særlig fokus på overordnet planlegging og ressursvurdering, konsolidering og motivering av medarbeidere
 • Faglig ledelse med særlig vekt på planlegging, akkreditering og evaluering av emneporteføljen, pedagogisk utviklingsarbeid og digitalisering
 • Økonomistyring og organisasjonsutvikling
 • Administrasjon knyttet særlig til rekruttering av akademisk og administrativ stab, innhenting av stipendmidler samt etablering og oppfølging av prosjekter
 • Representasjon og utadrettet kontakt med akademiske miljøer, utenlandske samarbeidspartnere, stipendgivere, alumner og presse
 • Forberedelse og oppfølging av styrets møter og vedtak.
 • Andre relevante oppgaver kan bli tillagt stillingen

Fordi virksomheten ved ISS er sterkt knyttet til sommersesongen, gjør vi særlig oppmerksom på at direktøren vil være bundet til arbeidsstedet i tidsrommet juni, juli og deler av august.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende masternivå, fortrinnsvis innenfor den fagportefølje ISS tilbyr.
 • Relevant ledelseserfaring innenfor stillingens ansvarsområde, fortrinnsvis fra utdanningssektoren og i internasjonal kontekst
 • God kjennskap til offentlig forvaltning og universitets- og høyskolesektoren. Erfaring fra internasjonalt universitetssamarbeid er en fordel
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter med tilnærmet tospråklig kompetanse i norsk og engelsk er en forutsetning

Personlige egenskaper

 • Utviklingsorienter med evne til å tenke strategisk og langsiktig
 • Evne til å lede og motivere, bygge relasjoner og tillit
 • Evne til å planlegge, delegere og foreta prioriteringer
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Initiativrik, selvstendig og ansvarsbevisst
 • Evne til nettverksbygging og representasjon

Vi tilbyr

 • Et hyggelig, sosialt og internasjonalt arbeidsmiljø med engasjerende og varierte arbeidsoppgaver
 • Lønn som underdirektør i stillingskode 1059, innenfor lønnsspenn kr 896 500 – 1030 100
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Assisterende universitetsdirektør, Tove Kristin Karlsen, mobil 92620646
 • Prodekan Gunn Enli, mobil 91172952
 • HR rådgiver Silje Andresen Norum, epost [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS