Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Direktør kulturhistorisk museum

Søknadsfrist: 08.11.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kulturhistorisk museum (KHM) er ett av landets største kulturhistoriske museer, og er et forskningsintensivt museum og en universitetsenhet med statuspå linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Vi søker direktør til landets største kulturhistoriske museum, Kulturhistorisk museum (KHM) ved Universitetet i Oslo.

KHM er et forskningsmuseum, og museets tre hovedoppgaver; forskning, forvaltning og formidling, skal fungere sammen i en helhetlig modell. Kunnskapsperspektivet og museets organisasjon og drift skal legges til grunn for hele museets virksomhet. Museumsdirektøren skal videreutvikle disse perspektivene og implementere dem i KHMs nye Strategi 2030 for museets organisering og drift.

Arbeidsoppgaver

Direktørens hovedansvar er strategisk og faglig ledelse av en unik forskningsinstitusjon i en tid hvor nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy skal realiseres, hvor utstillingene i Historisk museum skal fornyes og museets rolle i utviklingen av Campus sentrum og kunnskapshovedstaden skal meisles ut. Mer informasjon her www.khm.uio.no. Museumsdirektøren har det overordnede ansvaret for forvaltning og utvikling av de vitenskapelige samlingene.

Direktøren deltar i dekanmøter og forutsettes å bidra til den strategisk utvikling av UiO. KHM har eget styre og museumsdirektøren rapporterer til styret ved KHM og UiOs rektor.

Ansettelsen skjer i en åremålsstilling på seks år, med mulighet for forlengelse i en seksårsperiode.

Kvalifikasjonskrav

 • Professorkompetanse innen relevant fagområde
 • Relevant erfaring fra administrativ ledelse, forvaltning og utvikling av organisasjoner
 • Ledererfaring fra arbeid i flerfaglig kulturinstitusjon/ museum
 • God kunnskap om de rammebetingelsene som gjelder for statlig virksomhet
 • Erfaring med skandinavisk arbeidskultur og språk
 • God og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Trygg i rollen som leder
 • Gjennomføringskraft
 • Organisasjonsforståelse og evne til strategisk tenkning
 • Gode relasjons, -kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Motiveres av å skape og arbeide i et godt kollegialt fellesskap

Vi tilbyr

 • Åremålsstilling på seks år, med mulighet for forlengelse i en seksårsperiode
 • Lønn som forskningssjef, SKO 1111, fastsettes etter en individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 906 000 og kr 1 152 500
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Assisterende universitetsdirektør: Tove Kristin Karlsen, tlf: +47 926 20 646, e-post: [email protected]

Søk på stillingen