Ledig stilling ved Forskningsrådet

Avdelingsdirektør for Åpen forskerarena

Søknadsfrist: 24.02.2020

Vil du lede arbeidet med Åpen forskerarena i Forskningsrådet? Som vår nye avdelingsdirektør vil du ha ansvaret for å lede og utvikle dette området i avdeling for Åpen forskerarena.

Avdelingen består av 26 dyktige og motiverte medarbeidere og har et strategisk ansvar for banebrytende forskning og utvikling av tverrgående søknadsbehandling. Den

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Avdelingen har et særlig fokus på kompetanseoppbygging og langsiktig grunnleggende forskning innenfor naturvitenskap og teknologi. I tillegg abeider avdelingen for økt internasjonalt samarbeid og økt norsk deltagelse i EUs forskningsprogrammer.

En viktig oppgave for vår nye avdelingsdirektør er å legge til rette for samarbeid på tvers i Forskningsrådet og å ha utstrakt kontakt med forskningsmiljøer, brukere av forskning og med relevante departementer. Det å stimulere til internasjonalt samarbeid, vil også være en prioritert oppgave.

Andre viktige oppgaver:

 • sikre en effektiv forvaltning av forskningsmidlene
 • lede utviklingen av søknadstypen Forskerprosjekt i Forskningsrådet,
 • ha koordineringsansvar for den målrettede satsingen på banebrytende forskning (FRIPRO)
 • porteføljestyring innenfor naturvitenskap og teknologi

Vi søker deg som:

 • er trygg i lederrollen og har evne til å inspirere og motivere medarbeidere
 • er en pådriver for utvikling og en som skaper resultater
 • er strukturert, strategisk, har stor arbeidskapasitet og høy gjennomføringsevne
 • har relevant høyere utdanning, helst doktorgrad
 • har god forståelse for sektor- og forskningspolitikk og erfaring fra forskning og/eller forvaltning
 • kommuniserer godt skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Vi tilbyr deg:

 • en unik mulighet til å påvirke innretningen på, og legge til rette for, den målrettede satsingen på banebrytende forskning (FRIPRO) med et særlig ansvar for forskning innenfor naturvitenskap og teknologi
 • deltagelse i nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • en lederstilling i et godt arbeidsmiljø med hyggelige og kunnskapsrike kolleger
 • lønn etter avtale, medlemskap i SPK og i Forskningsrådets forsikringsordninger
 • et godt sosialt miljø med idrettslag og kunstforening, og bedriftshytte

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål om stillingen, kontakter du Områdedirektør Fridtjof Unander på tlf. 488 68 745

Søk på stillingen

Kontakt:

 • Fridtjof Fossum Unander (Områdedirektør), +47 488 68 745