Spennende jobbmulighet ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA)!

Administrerende direktør

Søknadsfrist: 15.05.2022

Norsk institutt for vannforskning

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges største miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål. Med et helhetsperspektiv på kunnskap om klima og miljø arbeider NIVA med forvaltning og næringsliv med å finne løsninger for en bærekraftig utvikling.


NIVA er eksperter på akvatiske økosystemer, både ferskvann og marint, og på hvordan de er koblet sammen og påvirker hverandre. NIVA arbeider tverrfaglig med samspillet mellom vann, miljø og samfunn, ut fra naturfaglig og samfunnsfaglig ekspertise. NIVA har hovedkontor i Oslo og regionavdelinger i Bergen, Grimstad, Hamar og København, samt en forskningsstasjon ved Drøbak. NIVA har datterselskaper i Tromsø, Chile og Kina. Totalt har NIVA-gruppen nesten 500 medarbeidere.

Vil du lede en respektert kunnskapsorganisasjon med sterkt fokus på anvendelse av forskning?

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges største miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og arbeider innenfor et bredt spekter av miljø-, klima-, naturmangfold- og ressursspørsmål. NIVA er en ikke-profittbasert kunnskapsorganisasjon, med visjonen «forskning for en bærekraftig framtid», og verdiene relevans, integritet, kvalitet og samspill. Med et helhetsperspektiv på kunnskap om klima og miljø arbeider NIVA for forvaltning og næringsliv med å finne løsninger for en bærekraftig utvikling. Som kunnskapsleverandør med fokus på anvendelse av forskning, er instituttet godt posisjonert for fremtidige bidrag innenfor den grønne omstillingen.

De siste årene har NIVA vært gjennom en betydelig utvikling, der bl.a. profesjonalisering av forskningsaktiviteten og oppdragsvirksomheten har stått sentralt og gitt gode resultater overfor EU og Forskningsrådet, i en stadig mer konkurranseutsatt virkelighet. Sentralt i strategien fremover ligger en styrking av forholdet til næringslivet, satsing på digitalisering og grønn omstilling.

Ny administrerende direktør vil overta ledelsen av en velfungerende organisasjon, og skal lede videreutviklingen av et sterkt NIVA i tverrfaglig samarbeid med andre forskningsinstitutter.

KOMPETANSE

Aktuelle kandidater har med seg kunnskap og erfaringer som gjør at man kan innta rollen med faglig og personlig integritet.

Vi ønsker oss en fremoverlent leder med et strategisk perspektiv og med høye ambisjoner for NIVAs videre utvikling. Rette kandidat evner å skape gode relasjoner internt og eksternt. Gode kommunikasjonsegenskaper er en forutsetning, likeledes at du trives med å innta en synlig og tydelig rolle i et komplekst landskap. Med utpreget rollebevissthet evner du å utvikle samarbeid med andre aktører på en troverdig måte, nasjonalt og internasjonalt.

Som leder har du en samlende, trygg og lyttende ledelsesform, kombinert med tydelighet og høy gjennomføringsevne. Du evner å få medarbeidere med deg, og skaper en beslutningsdyktig, effektiv og utviklingsorientert organisasjon.

Vi søker en ambisiøs leder som ønsker å bidra til å løfte NIVA til neste nivå, sammen med den øvrige organisasjonen.

Vi ser for oss at du kan ha følgende bakgrunn:

  • Høyere utdanning, gjerne doktorgrad innenfor et relevant fagområde
  • Erfaring med å lede en kunnskapsorganisasjon, eller -enhet, på et høyt nivå
  • Erfaring med forskning og forståelse for en forskningsinstitusjons natur, særpreg og rammebetingelser
  • Erfaring med oppdragsvirksomhet, økonomistyring og forretningsutvikling
  • Nettverk i næringsliv, forskningsmiljøer og relevante deler av offentlig sektor

Hvorfor velge NIVA og denne muligheten?

Vi tror rette vedkommende motiveres av å lede en godt posisjonert og respektert kunnskapsleverandør som er verdensledende innenfor flere av sine fagområder. Arbeidet med å styrke NIVAs forhold til næringslivet bør også være sterkt motiverende.

Vi vil også fremheve følgende:

  • Ledelse av en virksomhet med et sterkt fokus på anvendelse av forskning relevant for næringsliv og offentlig sektor
  • Ledelse av en profesjonell, veldrevet og endringsvillig kompetanseorganisasjon i kontinuerlig vekst og utvikling
  • Sentral rolle for utvikling av fellesskapet i instituttsektoren, med de mulighetene som ligger i å skape tettere samarbeid
  • Svært godt omdømme, samarbeidsklima og arbeidsmiljø

For en uforpliktende samtale eller ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere i Hartmark Executive Search; Stein Holmsen (tel. 907 57 567), Erik Hernholm Haatveit på (tel. 464 58 283). Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.

Søknadsfrist er 15. mai.

Søk på stillingen

Kontakt:

Powered by Labrador CMS