U.S. Norway Fulbright Foundation har en ledig spennende stilling!

Direktør - U.S. Norway Fulbright Foundation

Søknadsfrist: 28.02.2024

Fulbright Program

Fulbrightordningen ble etablert i Norge i 1949 for å fremme kunnskaps- og kulturutveksling begge veier mellom Norge og USA, og derved også øke gjensidig mellomfolkelig forståelse. Programmet administreres av Fulbrightkontoret i samarbeid med det amerikanske utenriksdepartementets avdeling for kultur og utdanning, etter retningslinjer fra J. William Fulbright Foreign Scholarship Board. Fulbrightkontoret forvalter årlig ca. 20 millioner kroner av norske og amerikanske offentlige midler. Hoveddelen av midlene fordeles hvert år blant ca. 60-70 norske og amerikanske utvekslingsstudenter og forskere.

Nåværende direktør ved Fulbrightkontoret går av med pensjon i mai etter 14 gode år i stillingen, og styret i U.S. Norway Fulbright Foundation for Educational Exchange søker nå en etterfølger. Direktøren har ansvaret for å iverksette og følge opp Fulbrightprogrammets virksomhet i Norge.

Stillingen krever gode lederegenskaper, økonomisk innsikt, kommunikasjonsevner, og fremfor alt evnen til å være en god ambassadør for Fulbrightprogrammet i Norge. Søkere må beherske både engelsk og norsk flytende, så vel skriftlig som muntlig. Det er en fordel med erfaring fra UH eller forskningssektoren, og å ha grundig kjennskap til både det amerikanske og norske system for høyere utdanning. Erfaring fra internasjonale organisasjoner er også en fordel. Søker må inneha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse i Norge.

Sammen med en stab på tre personer har direktøren ansvar for planlegging og gjennomføring av stipendprogrammet, utarbeidelse av budsjetter og rapporter, og pleie av alumni og et bredt kontaktnett innen utdanningssektoren. I dette arbeidet må lederen samarbeide effektivt med amerikanske og norske myndigheter, samt representanter for utdanningsinstitusjonene. Den brede kontaktflaten vil medføre en del reisevirksomhet i Norge og delvis utenlands. Lederen rapporterer til og er sekretær for styret.Stillingen gir medlemskap i Statens Pensjonskasse, og lønn tilbys etter avtale. Fulbrightkontoret ligger i trivelige lokaler i Arbinsgate i Oslo.

Søknad på engelsk, adressert til styreleder Kristin Danielsen, med CV og tre referanser, sendes per epost til fulbright@fulbright.no innen søknadsfrist 28.februar, 2024.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til:

Powered by Labrador CMS