Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Direktør - Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon

Søknadsfrist: 31.05.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjons rolle er å understøtte UiOs engasjement og satsinger innen forskning, innovasjon og institusjonelt samarbeid. Avdelingens ansvarsområder er knyttet til eksternfinansiering av forskning og innovasjon, herunder fra EUs rammeprogram Horisont 2020 og oppfølging av UiOs institusjonelle og internasjonale samarbeidspartnere og avtaleverk. Avdelingens ansvarsområde omfatter også oppgaver innen forskningsetikk, forskningsinfrastruktur, forskerutdanning, åpen vitenskap, innovasjon og entreprenørskap.

Om stillingen

Direktøren har en nøkkelrolle i den administrative oppfølgingen av UiOs forskningsstrategiske målsettinger, samt ansvaret for forvaltning og utvikling av sentrale forskningsadministrative tjenester til UiOs enheter og forskningsgrupper.

Avdelingen består av 24 ansatte fordelt på 2 fagseksjoner; Seksjon for forskning og innovasjon og Seksjon for forskning og internasjonalisering. Avdelingsdirektør rapporterer til universitetsdirektør og inngår i universitetsdirektørens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig og administrativ ledelse av avdelingen, herunder personaloppfølging, kompetanseutvikling, samt økonomiansvar
 • Initiere, følge opp og sikre at avdelingen utvikles i takt med de krav og forventninger som stilles
 • Ansvar for løpende utvikling av tjenester og forbedring av arbeidsprosesser
 • Forskningsstrategisk rådgivning til UiOs ledelse
 • Lede UiOs forskningsadministrative nettverk
 • Representere UiO i nasjonale og internasjonale administrative nettverk
 • Forberedelse av styresaker på vegne av virksomhetens øverste ledelse
 • Sekretariatsfunksjonen for Forum for forskningsdekaner

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på mastergradnivå. Doktorgrad og erfaring fra egen forskning vil være en fordel
 • Solid og relevant ledererfaring
 • Bred erfaring fra forskningsadministrasjon.
 • Inngående kunnskap om forskningspolitikk og -finansiering
 • God kjennskap til universitetssektoren, politiske aktører og akademia i en nordisk og internasjonal kontekst
 • Relevant kunnskap om innovasjon
 • Solide språklige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid og erfaring med prosjektledelse vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Trygg i lederrollen
 • Evne til å skape entusiasme hos medarbeidere og samarbeidspartnere
 • Solid gjennomføringsevne og løsningsfokusert
 • Organisasjonsforståelse
 • Evne til strategisk tenking
 • Gode relasjons-, kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Lønn som avdelingsdirektør SKO 1060 fastsettes etter en individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 887 000 og kr. 1 157 600 avhengig av kompetanse og erfaring
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Universitetsdirektør: Arne Benjaminsen, tlf: 48064549
 • Partner i Habberstad AS: Jan Egil Myhre, tlf: 908 92 522

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS