Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Assisterende fakultetsdirektør - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: 22.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet er Norges største fakultet inne realfag og teknologi med ni institutter og 13 sentre. Fakultetet er internasjonalt ledende innen flere forskningsområder, med framtidsrettet utdanning og innovasjoner innen et bredt spekter av realfag og teknologi. Virksomheten har 1100 vitenskapelig ansatte, 450 teknisk-/administrativt ansatte, 800 doktorgradskandidater og 6000 studenter, med en omsetning på nær 2 milliarder NOK der 40% hentes inn fra eksterne kilder. Fakultetets verdigrunnlag og fremtidsvisjoner er oppdatert i strategidokumentet Kunnskapsutvikling for en verden i endring fra 2019.


Dekanen er fakultetets leder, og leder av fakultetsstyret. Fakultetsdirektøren leder fakultetsadministrasjonen med ca. 100 medarbeidere som har forvaltningsansvar innen økonomi, HR, utdanning, forskning og kommunikasjon. Assisterende fakultetsdirektør bistår dekanen og fakultetsdirektøren med drift og utvikling av administrasjonen og den faglige virksomheten, og er fakultetsdirektørens stedfortreder.

Administrativ topplederstilling ved UiOs største fakultet

Om stillingen

Assisterende fakultetsdirektør har en sentral posisjon i den administrative toppledelsen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og er fakultetsdirektørens nærmeste medarbeider og stedfortreder. Vi søker deg som vil bidra til strategisk, målrettet og effektiv ledelse av fakultetets administrasjon i tett samarbeid med dekan og fakultetsdirektør.

Stillingen er sentral i utviklingen av fakultetet og inngår i fakultetsdirektørens ledergruppe. Det overordnede målet er profesjonell understøttelse av fakultetets kjernevirksomhet innenfor forskning og utdanning. Stillingen har mange kontaktflater som forutsetter god rolleforståelse og bred kunnskap om UH-sektoren.

Sentrale arbeidsoppgaver

Assisterende fakultetsdirektør skal bistå dekanen og fakultetsdirektøren i daglig ledelse og videre utvikling av administrasjonen ved fakultetet og instituttene. Du får ansvar for planlegging, oppfølging og administrasjon av styrende organer, høringer og oppfølging av UiOs klima og miljøstrategi. I tillegg vil du få ansvar for prosjekter knyttet til fremtidig utnyttelse og utvikling av fakultetets arealer.

Assisterende fakultetsdirektør skal være pådriver for effektivisering av arbeidsformer, systemer og organisering, god virksomhetsstyring og kontinuerlig utvikling og forbedringsarbeid. I dette arbeidet vil digitalisering stå sentralt. Du vil få et særlig ansvar for å sikre god samhandling og organisering på tvers av ulike fagområder og nivåer.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning minimum tilsvarende mastergrad. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Solid ledererfaring fra store, komplekse organisasjoner.
 • God kjennskap til universitetssektoren.
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

Vi søker en utviklingsorientert og målrettet assisterende fakultetsdirektør som vil få en sentral rolle i fakultetets utviklingsprosesser. Vi vektlegger gode strategiske egenskaper og evne til å se helhet. Vi forutsetter at du som leder har en motiverende lederstil preget av gode samarbeidsevner, mulighetsorientering og dialog, med sterk gjennomføringskraft.

Vi vil vektlegge høy arbeidskapasitet og gode kunnskaper for dokumentproduksjon og at du har evne å tilegne deg kunnskap fra andre raskt og plukker opp det som foregår i organisasjonen. Videre er det viktig at du kan kvalitetssikre, tør stille spørsmål og følger opp uklarheter, og har evne til å bevare konfidensialitet og forvalte fullmakter. Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • lønn som underdirektør, stillingskode 1059, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 994 200 – kr 1 189 400, avhengig av kompetanse og ansiennitet.
 • spennende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer.
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger, inkludert muligheter trening i arbeidstiden.
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev og CV der det kommer klart fram at du er kvalifisert for stillingen.
 • Minimum tre referanser med navn, tilknytning til deg som søker, epostadresse og telefonnummer.
 • Kopier av vitnemål og attester.

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon Habberstad:

 • Jan Egil Myhre, partner/seniorrådgiver, mobil 908 92 522

Kontaktinformasjon UiO:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS