Er du en strategisk leder som vil være med på å utvikle et av Norges mest spennende miljøer innen samfunnsvitenskapelig forskning?

Administrerende direktør

Søknadsfrist: 19.08.2024

Nordlandsforskning

Nordlandsforskning er det eneste samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttet i Norge med både eierskap og hovedkontor i nord.

Vi har ambisjoner om å fortsette å være et fremragende forskningsmiljø og en foretrukket kunnskapsleverandør lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vår forskning benyttes i utredninger, planer og høringer, og nyttiggjøres av næringsliv og offentlig sektor for å skape bærekraftig samfunnsutvikling.

Våre ansatte har erfaring i å lede forsknings- og utviklingsprosjekter som bygger på samproduksjon. Forskerne har store nettverk på tvers av ulike fagdisipliner, fra humaniora til naturvitenskap, og samarbeider med ulike samfunnsaktører som innbyggere, privat næringsliv, sivilsamfunnsorganisasjoner, offentlige aktører, forskningsmiljøer og politiske myndigheter.

Nordlandsforskning ble etablert i 1979 i Bodø. I dag har vi også kontorer i Svolvær og Mo i Rana.

Et av Norges mest spennende miljøer innen samfunnsvitenskapelig forskning

Nordlandsforskning har et mangesidig og ambisiøst fagmiljø. Instituttets forskningsaktiviteter er forankret i nordområdene, og vi bruker det lokale fortrinnet til å belyse større spørsmål og problemstillinger. Med prosjekter knyttet til omstilling, innovasjon og bærekraft, er vår forskning med på å forme fremtidens samfunn.

Vi søker en strategisk, samlende og løsningsorientert toppleder til et forskningsinstitutt med ambisjoner. Som administrerende direktør vil du få overordnet ansvar for ledelse, strategisk utvikling, økonomistyring og samhandling, og skal bidra aktivt til å videreutvikle et fremtidsrettet- og bærekraftig institutt.

For å lykkes må du ha relevant høyere utdanning og ledererfaring, fortrinnsvis fra kunnskapsorganisasjoner. Stillingen har mange kontaktflater, både internt og eksternt, forutsetter god rolleforståelse og kunnskap om forskning, forskningssektor eller UH-sektor. Du må ha erfaring med endring- og utviklingsprosesser og inneha god økonomisk forståelse. Gode språklige ferdigheter i norsk og engelsk er en forutsetning.

Som leder evner du å skape tillit i dialog med de ansatte og samarbeidspartnere. Du er opptatt av å skape gode resultater og har gode kommunikasjons- og samhandlingsevner.

Hvis dette er av interesse for deg, så kan vi tilby en utfordrende og meningsfull topplederstilling i et engasjerende fagmiljø.

Ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med våre rådgivere i Habberstad Hans Petter Karlsen, tlf. 93425743 eller Bjørg Alvestad, tlf. 95765475.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS