Et av verdens mest anerkjente forskningsinstitutter innen klima- og miljøforskning søker ny leder!

Administrerende direktør

Søknadsfrist: 20.11.2023

Klima- og miljøinstituttet NILU

Stiftelsen NILU skal gjennom forskning øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet og miljøgifter.

NILU har en sterk posisjon nasjonalt og internasjonalt, og er innenfor utvalgte fagfelt blant de ledende fagmiljøer i verden.

Instituttet er organisert som en selvstendig stiftelse, har om lag 190 ansatte og gjennomfører årlig forskning og tjenester for ca. 270 MNOK. NILU holder til i egne lokaler på Kjeller, i klyngen av andre forskningsinstitutter, en kort togtur fra Oslo. De har også kontorer i Tromsø, Trondheim og et eget datterselskap i Sverige med hovedkontor i Gøteborg.

Klima- og miljøinstituttet NILU jobber med å finne svar på vår tids viktigste samfunnsutfordringer. NILU er et av verdens mest anerkjente forskningsinstitutter innen sine fagområder, og er en viktig kunnskapsleverandør innen europeisk klima- og miljøpolitikk.

NILU skal bidra til kunnskap og løsninger innenfor klima og luftkvalitet, bærekraftig byutvikling, miljøkjemi og helse, sirkulær økonomi og bærekraftig bruk av ressurser. I Norge leverer instituttet tjenester til industri og næringsliv, samt til kunder innenfor offentlig sektor. NILU har en betydelig internasjonal kundeprosjektportefølje og koordinerer og deltar i et stort antall EU-prosjekter. Instituttet har også betydelig aktivitet innenfor digitalisering og maskinlæring, kjemisk analyse og vurderinger av helsepåvirkning. NILUs hovedkontor ligger på Kjeller like ved Oslo. I tillegg har instituttet kontorer i Tromsø, Trondheim og Gøteborg.

NILU er en uavhengig non-profit stiftelse grunnlagt i 1969. Instituttet er del av forskningsalliansen NORIN, sammen med IFE og NIVA.

Til å lede NILUs videre utvikling og styrke evnen til å levere på samfunnsoppdraget, søkes nå ny administrerende direktør.

OM STILLINGEN

NILUs nye leder vil overta en svært velfungerende organisasjon med solid økonomi og gode forutsetninger for å møte fremtiden. Den nye direktøren skal støtte opp om og lede instituttets innsats for å bidra til forskningsbaserte løsninger på nasjonale og internasjonale samfunnsutfordringer knyttet til klima og miljø.

Ansvarsområder:

 • Daglig ledelse, organisering og drift av instituttet iht. stiftelsens vedtekter
 • Styrke NILUs posisjon som ledende forskningsinstitutt innen klima, miljø og det grønne skiftet
 • Gjennomføre og videreutvikle planer nedfelt i vedtatt strategi
 • Videreutvikle strategi på oppdrag fra styret
 • Jobbe for instituttets samfunnsoppdrag til enhver tid, internt og eksternt
 • Videreutvikle instituttet med et innovativt blikk og vurdere nye forskningsområder
 • Fokusere på instituttets inntektsside og til enhver tid vurdere nye inntjenings- og finansieringsmuligheter
 • Ha utstrakt og god kontakt med politiske myndigheter, relevante forvaltningsorganer, Forskningsrådet, internasjonale organer, samarbeidende institutter, næringsliv, mv.
 • Arbeide aktivt for å videreutvikle et mer formalisert samarbeid med andre institutter
 • Opprettholde og videreutvikle en kultur der samarbeid, gjensidig tillit, integritet, faglig dyktighet, forskningsetikk og stolthet er bærende elementer
 • Være aktiv i utviklingsspørsmål om forsknings- og innovasjonspolitikk av betydning for NILU og instituttsektoren sammen med NORIN og andre aktører

KANDIDATPROFIL

Ønsket erfaringsbakgrunn:

 • Høyere relevant utdanning, primært med naturvitenskapelig doktorgrad. Svært relevant erfaringsbakgrunn kan kompensere for dette
 • Erfaring fra ledelse av forsknings- og tjenestesalg i kompetanseselskap samt forståelse for en forskningsinstitusjons natur og særpreg, herunder dens faglige, politiske og økonomiske rammebetingelser nasjonalt og internasjonalt
 • Erfaring med å jobbe med inntjeningsmodeller og finansieringsmuligheter; må kunne dokumentere kommersiell forståelse
 • Ledererfaring – må ha ledet ledere
 • Et etablert nettverk innen industri og næringsliv, i tillegg til relevante deler av offentlig sektor
 • Erfaring med innovasjonsarbeid og gjennomføring av innovasjonsprosjekter

Ønskede personlige egenskaper:

 • Tydelig og trygg i kommunikasjon, med lyst og evne til å bruke seg selv både internt og eksternt; ha en naturlig tillitsskapende autoritet basert bl.a. på evnen til å lytte
 • Beslutningsdyktig med god vurderingsevne og evne til å prioritere
 • Endringsvillig og innovativ, men tro mot oppsatte mål
 • Gjennomføringsdyktig, evner å følge planer og prosjekter i mål
 • Mulighetsorientert og med evne til å håndtere endringer på en smart måte
 • Helhetstenkende og strategisk, evner å se NILU i et større perspektiv
 • Nettverks- og brobyggende, flink til å skape gode relasjoner internt og eksternt (herunder andre institutter, institusjoner og forvaltningen)

HVORFOR VELGE NILU OG DENNE MULIGHETEN? 

Dette er en stilling der rette vedkommende først og fremst lar seg motivere av samfunnsoppdraget og de verdiene NILU skaper gjennom sin miljø- og klimaforskning. Instituttet har opparbeidet en solid posisjon både nasjonalt og internasjonalt og bidrar innenfor sine fagområder til å plassere Norge på verdenskartet. Med sine svært dyktige forskere er NILU et institutt man kan representere med stolthet. NILU har styrket seg kraftig de senere årene gjennom et omfattende strategisk og godt forankret arbeid. Dette er relatert til både omdømme, kompetanse og rent finansielt. NILUs mål er å være en aktiv pådriver for kunnskapsbaserte løsninger innen klima og miljø.

Følgende kan spesielt fremheves:

 • Dette er en utfordrende lederjobb i en svært velfungerende organisasjon med solid økonomi og høy trivsel, og med et særdeles godt innarbeidet strategisk fundament
 • Rette vedkommende vil ha gode muligheter for å påvirke den videre utviklingen av instituttet
 • Godt og trygt fellesskap som preges av stolthet over den forskningen som leveres
 • Svært godt samarbeidsklima og arbeidsmiljø

I din arbeidshverdag på NILU møter du:

 • Et internasjonalt og tverrfaglig miljø med hyggelige kollegaer fra hele verden
 • Stor kreativitet og raus kunnskapsdeling
 • Et nasjonalt og globalt nettverk av samarbeidspartnere

For mer informasjon eller spørsmål knyttet til stillingen, ta gjerne kontakt med vår rådgiver i Hartmark Executive Search, Stein Holmsen på tel. 907 57 567/stein@hartmarkexecutive.no

Søknadsfrist: 20.11.2023

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Hjemmeside

Powered by Labrador CMS