Spennende jobbmulighet ved Vitenskapskomiteen for mat og miljø ved Folkehelseinstituttet FHI!

Direktør til Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Søknadsfrist: 28.02.2024

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) utarbeider uavhengige vitenskapelige risikovurderinger og andre typer kunnskapssynteser på oppdrag fra Mattilsynet, Miljødirektoratet og Direktoratet for medisinske produkter. VKM kan også ta opp spørsmål på eget initiativ. 

VKM består av en uavhengig, tverrfaglig komite på om lag 120 medlemmer oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet for fire år av gangen samt et faglig sekretariat på 22 personer. Oppnevningen skjer i samråd med Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. VKM driftes av sekretariatet som utfører vitenskapelige, administrative og kommunikasjonsfaglige oppgaver, og bistår komiteen i arbeidet med vurderingene. Administrativt er sekretariatet for VKM organisert som en egen organisatorisk enhet i Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet har ingen faglig instruksjonsrett over sekretariatet.

VKM er offisielt norsk kontaktpunkt for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (European Food Safety Authority – EFSA). VKM er også norsk vitenskapelig myndighet under CITES (Konvensjon om internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora). For mer informasjon se www.vkm.no. Vi er en IA-bedrift og er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Folkehelseinstituttet søker direktør for sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

Direktøren har ansvar for den daglige driften av VKM og personalansvar for sekretariatet. Direktøren skal legge til rette for at komiteen kan arbeide åpent, uavhengig og faglig solid, mens komiteen har ansvar for det faglige innholdet i risikovurderinger og andre vitenskapelige vurderinger. Stillingen innebærer nasjonalt og internasjonalt samarbeid, blant annet deltakelse i møter i det rådgivende forumet til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA).

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet gjennomfører nå Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) en evaluering av VKM med frist 1. mai 2024. Ny direktør vil lede arbeidet med videre utvikling og omstilling av VKM med bakgrunn bla. i denne evalueringen. 

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for virksomheten, inkludert strategi og organisering, økonomistyring, VKMs leveranser, samt risikokommunikasjon
 • Ivareta dialogen med departementene, VKMs oppdragsgivere og andre berørte parter
 • Personalansvar for sekretariatet
 • Utvikle sekretariatets samlede kompetanse gjennom etterutdanning og strategisk rekruttering
 • Lede det tverrfaglige samarbeidet mellom mat og miljø, og integreringen av eventuelle nye oppgaver
 • Norsk representasjon i EFSA Advisory Forum

Kvalifikasjoner

 • Doktorgrad i relevant naturvitenskapelig fag med tydelig relevans for VKMs virksomhet innen mat, helse, og miljø
 • Relevant forskningserfaring
 • Erfaring fra ledelse og utvikling av kunnskapsorganisasjoner
 • Erfaring fra offentlig forvaltning tillegges vekt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, beherske et skandinavisk språk, samt engelsk skriftlig og muntlig
 • Det er en fordel med erfaring fra aktuelle norske samarbeidsmiljø innen miljø- og matområdet og fra internasjonalt arbeid

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, strukturert og resultatorientert
 • Framtidsrettet og strategisk tenkende
 • God formidlingsevne og evne til å inspirere andre
 • God til å samarbeide og bygge relasjoner
 • Fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • En allsidig lederoppgave og mulighet for personlig og faglig utvikling i et spisskompetent, mangfoldig og internasjonalt rettet arbeidsmiljø
 • En utfordrende og viktig lederstilling for den nasjonale mat-, helse og miljøforvaltningen
 • Stilling som direktør (kode 1062) og lønn etter kvalifikasjoner i henhold til statens regulativ
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Webcruiter-ID: 4755517434

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Powered by Labrador CMS