Den norske legeforening har en ledig spennende stilling!

Forskningskonsulent

Søknadsfrist: 15.12.2021

Den norske legeforening

I Legeforeningen er om lag 94 % av legene i Norge medlem. Sentralt i Oslo jobber om lag 180 ansatte med helsepolitikk, fagutvikling, forskning, utdanning og arbeidsvilkår som rammer for legenes yrkesutøvelse.

LEFO forsker på sammenhengen mellom legers helse, livskvalitet og atferd og ser på hvordan samfunnsmessige og organisatoriske betingelser påvirker muligheten for god profesjonsutøvelse, holdninger, etikk og prioritering.

LEFO er et uavhengig forskningsinstitutt med forskere innen medisin, epidemiologi og samfunnsvitenskap og har et utstrakt forskningssamarbeid både i og utenfor Norge.

Vi legger stor vekt på ulike former for forskningsformidling, arrangerer seminarer og forskningskonferanser og deltar på konferanser i inn- og utland. Vi holder også foredrag for ulike grupper og underviser studenter og spesialistkandidater.

Instituttet ble opprettet i 1995 som en videreføring av det treårige forskningsprogrammet "Legekårsundersøkelsen" og har siden starten fulgt et representativt panel av norske leger gjennom Legepanelet.

Bli kjent med Den norske legeforening

Vil du jobbe i et aktivt forskningsmiljø? Legeforskningsinstituttet (Lefo) har ledig fast stilling som forskningskonsulent i 100 prosent stilling.

Lefo er et uavhengig og flerfaglig forskningsinstitutt. Vi forsker blant annet på legers helse, livskvalitet og atferd og hvordan samfunnsmessige og organisatoriske betingelser påvirker muligheten for god profesjonsutøvelse.

Våre hovedaktiviteter er å produsere fagfellevurdert forskning i vitenskapelige tidsskrifter og å formidle resultatene for et bredere publikum.

Lefo er finansiert av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger og Den norske legeforening. Les mer om oss på www.lefo.no

Oppgaver:

 • Lefos administrative oppgaver
 • Forskningsbistand i form av praktisk gjennomføring av prosjekter, innsamling og registrering av data samt nettpublisering
 • Bistand til forskningsformidling

Vi ser etter deg som har:

 • Høyere utdanning innen for eksempel samfunnsvitenskap, helsevitenskap eller medier og kommunikasjon
 • Relevant yrkeserfaring for eksempel fra forskningsorganisasjoner

Kvalifikasjoner

 • Selvstendig
 • Fleksibel
 • Nøyaktig
 • Gode skriftlige formuleringsevner på norsk og engelsk

Vi tilbyr :

 • Fast stilling
 • 100% stilling
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Gode personalordninger
 • Godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Arbeidssted i Legenes hus, sentralt i Oslo

Vi ønsker søknad inklusiv cv og relevant dokumentasjon.

Kontakt gjerne instiuttsjef Erlend Hem om du har spørsmål om stillingen.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS