Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetslektor i jus

Søknadsfrist: 19.01.2020

Institutt for økonomi, markedsføring og jus har ledig stilling som Universitetslektor i jus

Om stillingen

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Campus Ringerike tilbyr et solid fagmiljø innen økonomi, ledelse, IT og jus. Ringerike ligger i den østlige delen av Buskerud fylke og Hønefoss som største tettsted ligger få minutter unna campus. Fra Ringerike har du korte avstander til både Oslo og Gardermoen, og gode forbindelser med tog og buss til andre byer og fylker.

Ved USN Handelshøyskole er det fra 1. august 2020 ledig fast 100% stilling som universitetslektor i jus.

Stillingen er knyttet til Institutt for økonomi, markedsføring og jus, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er Ringerike.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Stillingen skal først og fremst dekke undervisning og veiledning innenfor juridiske emner på vår bachelor i jus og bachelor i forretningsjus og økonomi. Noe undervisning og veiledning i juridiske emner i ekstern virksomhet (etter- og videreutdanningstilbud og oppdragsvirksomhet) må også påregnes.

Arbeidssted for stillingen vil i hovedsak være campus Ringerike, men enkelte oppgaver kan være knyttet til fakultetets øvrige campus/institutter. Det kan bli aktuelt med undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt og ved andre institutt. I forbindelse med eventuelle prosjekter, møter etc. må det påregnes reisevirksomhet mellom universitetets studiesteder.

Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som tilsettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

For tilsetting kreves utdanning som jurist (juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap). Ved tilsetning vil det i tillegg til juridisk kompetanse og erfaring bli lagt vekt på utdannings- og forskningserfaring, pedagogiske egenskaper og samarbeidsevne mot interne så vel som eksterne miljøer.

Det vil bli lagt meget stor vekt på personlig egnethet når det gjelder formidlingsevne, samarbeidsevne og selvstendighet. Dokumenterte forskning- og utviklingsarbeider og praktisk erfaring fra relevante juridiske fagfelt vil også bli vektlagt. Det er i tillegg viktig med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

For ansettelse som universitetslektor kreves høyere grads eksamen ved universitet, høgskole eller tilsvarende, i tillegg til relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis.

Ved ansettelse som universitetslektor vil det bli vektlagt ønske, vilje og planer om kvalifisering til førstekompetanse.

Undervisningsspråket er i hovedsak norsk og den som ansettes må kunne undervise på et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk).

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Krav til dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon for å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning for å fremme læring.

Det følger av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisning- og forskerstillinger § 1-6 tredje ledd at man for ansettelse i stilling som universitetslektor må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Søkere som ikke har slike utdanningsfaglige kvalifikasjoner, kan ansettes med plikt om å kvalifisere seg innen to (2) år. Kurs i universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Universitetslektor (kode 1009): LT 54-68 (NOK 479 600 – 615 900) per år. Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): LT 61-77 NOK 542 400 – 741 300 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har som et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Programkoordinator Ida Mathiesen Hatleberg tlf. +47 31 00 96 27/+47 99 52 69 44
 • Instituttleder Anne Bang Lyngdal tlf. +47 31 00 87 20/+47 98 60 62 41

For spørsmål om søknadsprosessen:Personalrådgiver Kari Ann Sommerset [email protected]

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner
 • Dokumentasjon på UH-pedagogisk kompetanse

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen