Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Seniorrådgiver - psykososialt arbeidsmiljø

Søknadsfrist: 12.06.2019

Personal- og organisasjonsavdelingen har ledig stilling Seniorrådgiver - psykososialt arbeidsmiljø

Om stillingen

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1600 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

USN er resultatet av to fusjonsprosesser og et målrettet kvalitetsutviklingsarbeid har gitt institusjonen universitetsstatus fra våren 2018. Virksomhetens størrelse og geografiske spredning stiller imidlertid store krav til koordinering og ledelse samt et aktivt fokus på arbeidsmiljø.

I tillegg til å ha ansvaret for intern kompetanseutvikling, skal Personal- og organisasjonsavdelingen ved USN være en pådriver for et godt psykososialt arbeidsmiljø og legge til rette for gode organisasjonsutviklingsprosesser. Avdelingen ønsker i den forbindelse å styrke sin kompetanse innen organisasjons- og lederutvikling samt håndtering av arbeidsmiljøutfordringer og personalsaker.

Ved Personal- og organisasjonsavdelingen lyses det derfor ut fast 100% stilling som Seniorrådgiver – med vekt på oppgaver relatert til psykososialt arbeidsmiljø.

Stillingen er knyttet til avdelingens stabsfunksjon og deltar i avdelingsdirektørens lederteam. Nærmeste leder er Personal- og organisasjonsdirektør.

Innehaver av stillingen må påregne å bidra i prosesser på alle USN sine studiesteder i Buskerud, Vestfold og Telemark. Aktuelle kandidater må derfor påregne en del reisevirksomhet. Hovedarbeidssted etter avtale.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • ansvarlig for opplæring- og lederutviklingsprogram innen sine ansvarsområder
 • bistå universitetsledelsen i håndtering av krevende personalsaker og arbeidsmiljøprosesser
 • lede avdelingens fagfora for håndtering av personal- og varslingssaker, samt sørge for kontinuerlig kompetanseutvikling internt i Personal- og organisasjonsavdelingen
 • Utrednings- og saksbehandlingsoppgaver samt videreutvikling av personalpolitiske rutiner på institusjonsnivå innen sine ansvarsområder

Kvalifikasjoner

 • organisasjonspsykolog / psykolog / arbeidsrettsjurist eller annen relevant utdanning på minimum masternivå. Realkompetanse kan i helt spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning
 • god organisasjonsforståelse og sektorerfaring
 • god arbeidsrettslig kompetanse
 • erfaring fra arbeid med systematisk arbeidsmiljø og håndtering av varslings- og personalsaker
 • erfaring fra arbeid med lederutvikling, gjerne fra UH-sektoren
 • erfaring fra prosjekt - og prosessledelse
 • gode kommunikasjons- og formidlingsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Vi søker etter en person som vil kunne jobbe selvstendig og være initiativtaker for kompetanseheving og organisasjonsutvikling innen sine fagområder. Arbeidsoppgaver tillagt stillingen krever evne til analyse og strategiske vurdering samt gode samarbeids-, koordinerings-, og gjennomføringsegenskaper.

Vi tilbyr

 • spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver
 • inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • god pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Seniorrådgiver (stillingskode 1364): NOK 532 300 - 704 900. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Personal- og organisasjonsdirektør Elisabeth E Borhaug, tlf. 31 00 89 77 / 415 64 423

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen