BioBank AS har en ledig spennende stilling!

Daglig leder (Gen- og bioteknologi)

Søknadsfrist: 26.07.2024

Daglig leder for BioBank AS

BioBank AS er eid av avlsselskapene Aqua Gen AS, Geno SA og Norsvin SA. BioBank AS er markedsledende som animalsk genbank i Norge. Selskapets formål er å utvikle og sikre profesjonell lagring av biologiske prøver fra husdyr, fisk og planter, herunder innhenting, registrering av data fra donordyr, ekstraksjon, kvalitetskontroll av DNA for geonomiske analyser. Selskapet holder til på Hamar og har en årlig omsetning på NOK 15.mill og 7 ansatte.

Gen- og bioteknologi er et område i stor vekst, både nasjonalt og internasjonalt og er ett av hovedsatsningsområdene for norsk og internasjonal økonomi i tiden fremover.

Daglig leder går av for å tre inn i pensjonistenes rekker. Vi søker;

Daglig leder

BioBank AS er eid av avlsselskapene Aqua Gen AS, Geno SA og Norsvin SA. BioBank AS er markedsledende som animalsk genbank i Norge. Selskapets formål er å utvikle og sikre profesjonell lagring av biologiske prøver fra husdyr, fisk og planter, herunder innhenting, registrering av data fra donordyr, ekstraksjon, kvalitetskontroll av DNA for geonomiske analyser. Selskapet holder til på Hamar og har en årlig omsetning på NOK 15.mill og 7 ansatte.

Daglig leder forestår den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt, og er ansvarlig for at selskapets virksomhet er i overensstemmelse med vedtektene og lovgivningen. Samt utøve funksjonen som daglig leder (og styremedlem) i analyse selskapet ScandiGen Lab AS, et datterselskap eid 50% av BioBank AS.

Konkret vil de viktigste oppgavene være

 • Strategisk utviklingsarbeid i samarbeid styret
 • Oppfølging kjerneoppgaver; tilpasse løpende drift etter praktiske og økonomiske kriterier
 • Identifisere nye forretningsområder; velge kort- og langsiktige oppgaver som øker BioBanks portefølje innenfor aktuelle rammer for kompetanse og økonomi
 • Personalledelse
 • Økonomisk styring og rapportering
 • Overordnet kontakt med nøkkelkunder og kundekontakter
 • Utarbeidelse av salgstilbud og oppdragsbeskrivelser
 • Utarbeidelse av markedsplan; kontroll og evaluering
 • Overordnet ansvar for kvalitetsmål og -profil, herunder også HMS

Vi ønsker at du som kandidat har/er

 • høyere akademisk utdannelse (veterinær/ master innen gen- og bioteknologi)
 • gjerne erfaring fra lab relatert virksomhet
 • utviklingsorientert, nytenkende og initiativrik
 • helhetlig og strategisk orientert
 • interesse for bio- og genteknologi som forretningsdriver
 • erfaring fra internasjonalt samarbeid er en fordel
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og sterke formidlings- og kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk

BioBank AS kan tilby

 • en rolle som kommersiell pådriver i et offensivt bio-tek selskap med vekstmuligheter
 • unike utviklingsmuligheter i et innovativt internasjonalt miljø i relasjon med BioBank sine eiere
 • interessante og varierte arbeidsoppgaver i grensesnittet mellom kommersiell drift, forretningsutvikling og FoU
 • samarbeide med mange ulike roller og dyktige mennesker, både nasjonalt og internasjonalt
 • varierte arbeidsoppgaver sammen med dyktige medarbeidere
 • overordnet ansvar for kvalitetsmål og -profil, herunder også HMS
 • utvikling av fremtidsrettede produkter i en grønn bransje
 • konkransedyktig lønn og pensjonsbetingelser

BioBank AS sitt hovedkontor og laboratorievirksomhet i Biohuset på Hamar vil være kontorsted for Daglig leder.

Ønsker du en uforpliktende prat om stillingen er du er velkommen til å ta kontakt med styreleder i BioBank, adm. direktør i Norsvin, Olav Eik-Nes på telefon 951 09 167.

Søknadsfrist: Innen 26.juli 2024

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

 • Olav Eik-Nes (Styreleder i BioBank AS og adm. direktør i Norsvin SA), 95 10 91 67
Powered by Labrador CMS