Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Spesialbibliotekar / rådgiver - Universitetsbiblioteket

Søknadsfrist: 19.11.2019

Om stillingen

Vi søker en selvstendig, fleksibel og løsningsorientert medarbeider til Universitetsbiblioteket – Harstad, til 100% fast stilling. Biblioteket har til sammen 5 stillinger fordelt på 4 årsverk. Organisatorisk hører stillingen inn under UBs Avdeling for publikumstjenester, men det daglige arbeidet i Harstad ledes av lokal koordinator og fordeles mellom stillingsressursene som biblioteket har til rådighet.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Arbeidet ved Universitetsbiblioteket preges av at UiT er et breddeuniversitet med flercampusmodell, og vi legger vekt på samarbeid mellom alle våre bibliotek for å utvikle tjenestetilbudet i tråd med brukernes behov.

Arbeidssted er UiT Harstad.

Du får jobbe med

Den som tilsettes vil i stor grad arbeide med publikumskontakt og formidling, og ha dialog med fagmiljøet. Eksempel på arbeidsoppgaver er undervisning og forskningsstøtte, samlingspleie, tjenesteutvikling i tillegg til veiledning av brukere over skranke og på nett. Den som tilsettes vil gå inn i vaktplaner for betjening av både skranke og digitale henvendelser.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes må ha:

 • Høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå, eksempelvis bibliotek og informasjonsvitenskap, pedagogikk eller innenfor et av fagområdene som UiT Harstad betjener. Utdanning utover bachelor innenfor et relevant fagområde vil være tellende.
 • Erfaring med formidlingsvirksomhet
 • Gode digitale kunnskaper dokumentert med formalkompetanse eller beskrevet som erfaring med bruk av digitale systemer.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk.

Det er ønskelig at kandidaten har:

 • Erfaring fra fag- eller forskningsbibliotek eller fra arbeid i UH-sektoren
 • Erfaring med og interesse for digitaliseringsarbeid
 • Pedagogisk kompetanse, gjerne knyttet til aktiv læring

Ønskede personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Evne til å sette seg raskt inn i nye oppgaver
 • Initiativrik og opptatt av kontinuerlig forbedring

Personlig egnethet tillegges vekt.

Universitetsbiblioteket er i stadig utvikling og stillingens arbeidsoppgaver og/eller ansvarsområde kan endre seg over tid. Dette stiller store krav til omstilling og den som tilsettes må være villig til å tilpasse seg slike endringer.

Vi tilbyr

 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • gode pensjons- og velferdsordninger

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1515 spesialbibliotekar, eller som rådgiver 1434, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • vitnemål og attester

Generell informasjon

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen