Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetsbibliotekar

Søknadsfrist: 03.06.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetsbiblioteket i Oslo har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester til alle faglige enheter ved universitetet og til Oslo Universitetsykehus. Biblioteket har ca. 180 ansatte fordelt fordelt på HumSam-biblioteket, Bibliotek for medisin og realfag, Juridisk bibliotek, Avd. for samlinger og digitale tjenester og Bibliotekdirektørens stab.

Universitetsbiblioteket er en viktig del av universitetets forskningsinfastruktur og har som sin fremste oppgave å bidra til at UIO når sine mål. I samarbeid med fagmiljøene skal biblioteket tilby informasjonsressurser og tjenester som bidrar til å styrke kjernevirksomhetene forskning, utdanning og formidling. Biblioteket har en sentral rolle i utviklingen av læringsmiljøet ved universitetet, og er avgjørende for hvordan læringsformer og formidling kan ivaretas på nye arenaer.

Interesse for formidling og juridiske problemstillinger knyttet til forskningsstøtte i bibliotek?

Om stillingen

Trives du med å jobbe i et tverrfaglig miljø og samarbeide og samhandle med kollegaer, studenter og ansatte ved UiO? Har du interesse for problemstillinger rundt opphavsrett, personvern og anskaffelser? Vi søker deg med mastergrad i rettsvitenskap, interesse for hvordan bibliotek kan støtte forskning og studier, og gode formidlings- og samarbeidsevner.

Digitalisering og nye former for forskning og undervisning, teknologisk utvikling og en verden i stadig endring fører til at Universitetet i Oslo og Universitetsbiblioteket (UB) er inne i store endringsprosesser. Universitetsbiblioteket, ved Juridisk bibliotek, søker en engasjert person som kan være med på å styrke bibliotekets tjenester for å møte studenters og forskeres behov i en studie- og arbeidshverdag i stadig raskere forandring.

Universitetsbiblioteket skal utvide sin kapasitet og juridiske kompetanse innen åpen forskning, kunstig intelligens og endringene i tilgjengeliggjøring av litteratur og forskningsdata. Samtidig er det behov for å undervise og veilede forskere og studenter i litteratur-, kildesøk og kildebruk. For å løse dagens og morgendagens utfordringer samarbeider universitetet på tvers av avdelingene, og det skapes nye samarbeidsflater mellom fagmiljøene og universitetsbiblioteket. Stillingen vil involvere mye kontakt med studenter og forskere, samt med kolleger ved UB og UiO. Videre vil personen arbeide i team med andre jurister og ansatte ved universitetsbiblioteket.

Stillingen vil ha arbeidssted hos Juridisk bibliotek sammen med resten av universitetsbibliotekets jurister. Juridisk bibliotek er lokalisert i Domus Juridica, den nye bygningen til juridisk fakultet.. Biblioteket har omfattende tilstedeværelse i byggets åpningstid og spiller en sentral rolle i studentenes læringsmiljø, men er også en viktig støttespiller for forskere ved fakultetet og UiO. Vi kan tilby et kompetent, tverrfaglig, inkluderende, og dedikert arbeidsmiljø i det mest moderne bygget ved campus sentrum.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i bibliotekets undervisning av studenter ved fakultetet.
 • Drive med utadrettet formidling til forskere og administrativt ansatte.
 • Være med og utvikle nyskapende og brukervennlige tjenester ut fra våre brukeres behov.
 • Førstelinjearbeid direkte rettet mot forskere, studenter og andre bibliotekbrukere
 • Bidra til kunnskapsdeling og kompetanseheving innad i universitetsbiblioteket, og med det faglige miljøet på tvers av UiO
 • Varierte oppgaver som bidrar til å møte bibliotekets stadig skiftende behov, basert på dine ferdigheter og ekspertise
 • Støtte forskere i bruk av digitale forskningsmetoder
 • Bidra med juridisk støtte til andre enheter på Universitetsbiblioteket, for eksempel innen opphavsrett, personvern og andre problemstillinger som dukker opp.
 • Andre arbeidsoppgaver kan også forekomme etter bibliotekets behov

Kvalifikasjonskrav 

 • Master i rettsvitenskap
 • Erfaring fra eller sterk motivasjon for undervisning
 • Veldig gode digitale ferdigheter 
 • Interesse for digitale forskningsmetoder, kunstig intelligens og rettsteknologi
 • Kunnskap om og forståelse for universitetsbibliotekets ressurser og ansvarsområder
 • Flytende skriftlig og muntlig i norsk/skandinavisk

Vi søker deg som

 • Har interesse for juridiske problemstillinger innen bibliotek og forskningsstøtte
 • Er fleksibel og serviceinnstilt
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Er god på å prioritere arbeidsoppgaver og takler stress. Med tilstedeværelse og gjennomføringsevne
 • Tar initiativ, jobber effektivt, er kreativ og løsningsorientert.
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø 

Biblioteket er i stadig endring, noe som stiller store krav til medarbeidernes evne til omstilling.

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for egen faglig utvikling
 • Et tverrfaglig og bibliotekfaglig godt miljø i landets største fag- og forskningsbibliotek
 • Kompetente og engasjerte medarbeidere, i et godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdstilbud og trening i arbeidstiden
 • Lønn fastsettes etter individuell vurdering

Lønn som universitetsbibliotekar (SKO 1199) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 657 300 og 759 100, avhengig av kompetanse og erfaring. Søkere med Ph.d. vil bli tilsatt som førstebibliotekar (SKO 1200) med lønnsplassering innenfor et spenn mellom 679 700 og 777 900.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Hilde Westbye, telefon 930 60 480

For spørsmål knyttet til rekrutteringssystemet, vennligst kontakt HR rådgiver Anne Båum, telefon 924 33 485, epost: anne.baum@ub.uio.no.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS