Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetsbibliotekar / førstebibliotekar tilknyttet UBs Digital Scholarship Center (DSC)

Søknadsfrist: 29.05.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetsbiblioteket i Oslo har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester til alle faglige enheter ved universitetet og til Oslo Universitetsykehus. Biblioteket har ca. 180 ansatte fordelt på fire avdelingsbibliotek, Digitale tjenester og Administrasjonen. Universitetsbiblioteket er en viktig del av universitetets forskningsinfastruktur og har som sin fremste oppgave å bidra til at UIO når sine mål. I samarbeid med fagmiljøene skal biblioteket tilby informasjonsressurser og tjenester som bidrar til å styrke kjernevirksomhetene forskning, utdanning og formidling. Biblioteket har en sentral rolle i utviklingen av læringsmiljøet ved universitetet, og er avgjørende for hvordan læringsformer og formidling kan ivaretas på nye arenaer.

Om stillingen

Universitetet i Oslo er inne i store endringsprosesser som følge av økt satsning på åpen forskning, innføringen av politikk for håndtering av forskningsdata og etableringen av det nye livsvitenskapsbygget.

Universitetsbiblioteket (UB) tilrettelegger grunnleggende og viktig forskningsinfrastruktur for alle forskere ved UiO. UB er en synlig og relevant partner og støtte i forskningsprosessen, og fungerer som metodepartner og veileder. UB sikrer tilgang til og forvalter samlinger som er relevante for UiOs faglige virksomhet og bidrar til at UiOs fagmiljøer kan imøtekomme behov og krav til åpen forskning.

Som en del av satsningen er Digital Scholarship Center (DSC) etablert som et knutepunkt for digital forskerstøtte, kurs, veiledning og kompetanse på området.

UB søker nå etter en engasjert og faglig kompetent kollega som får et særlig ansvar for å videreutvikle UB og DSC sine tjenester.

Den som ansettes vil samarbeide og jobbe tett med fagpersoner både ved UB, UiO og nasjonalt. Viktige oppgaver blir å koordinere, løfte frem og videreutvikle lokale initiativ og innovasjonsarbeid.

Vi søker deg som er interessert og har faglig kompetanse innen åpen forskning, forskningsdatahåndtering, digitale løsninger og tjenesteutvikling. Du er initiativrik, nysgjerrig, kunnskapssøkende og liker å arbeide sammen med mennesker.

Stillingen er organisert i UBs avdeling for samlinger og digitale tjenester. Du vil inngå i teamet for åpen forskning samt en utviklingsgruppe ledet av faglig leder for DSC.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, utarbeide og kvalitetssikre kurs innen digitale forskningsmetoder, forskningsdatahåndtering og andre tema innenfor åpen forskning
 • Gjennomføre fysisk og digitale kurs, veiledningstilbud og arrangementer
 • Følge opp policy, verktøy og utvikle tjenester knyttet til forskningsdata og åpen forskning
 • Lede eller delta i prosjekter
 • Andre oppgaver innenfor området

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende masternivå eller høyere
 • Erfaring fra forskning og forståelse for forskningsmetodikk og håndtering av forskningsdata
 • Relevant erfaring fra undervisning og/eller kursvirksomhet
 • God systemforståelse og kompetanse på ulike digitale forskningsrelaterte verktøy
 • God språkforståelse på norsk og engelsk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Stillingen krever at du har gode kommunikasjonsevner og pedagogiske evner, evne til å motivere andre og legge til rette for samarbeid på tvers av ulike felt. Du må kunne arbeide selvstendig og være løsningsorientert.

Du må ha evne til å skape gode relasjoner med kolleger og samarbeidspartnere, og være en god nettverksbygger. God helhetsforståelse og strategisk tilnærming er viktig.Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Fast stilling som universitetsbibliotekar i SKO 1199, innenfor et lønnsspenn mellom kr. 604 700 – 665 700 avhengig av kompetanse og erfaring. Søkere med PhD ansettes i SKO 1200 Førstebibliotekar
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Faglig leder for DSC, Matthew Good Tlf: 94166776
 • Leder for team Åpen forskning, Karin Ytterlid. Tlf. 97027525

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS