Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Spesialbibliotekar - Hovedbibliotekar (Bibliotek for medisin og realfag)

Søknadsfrist: 28.02.2021

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetsbiblioteket i Oslo har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester til alle faglige enheter ved universitetet og til Oslo Universitetssykehus. Biblioteket har ca. 180 ansatte fordelt på fire avdelingsbibliotek, Digitale tjenester og Administrasjonen.


Universitetsbiblioteket er en viktig del av universitetets forskningsinfrastruktur og har som sin fremste oppgave å bidra til at UIO når sine mål. I samarbeid med fagmiljøene skal biblioteket tilby informasjonsressurser og tjenester som bidrar til å styrke kjernevirksomhetene forskning, utdanning og formidling. Biblioteket har en sentral rolle i utviklingen av læringsmiljøet ved universitetet, og er avgjørende for hvordan læringsformer og formidling kan ivaretas på nye arenaer.

Bibliotek for medisin og realfag betjener ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultet, Det odontologiske fakultet og Oslo Universitetssykehus.

Din jobb vil være å arbeide med systematiske søk for kunnskapsoppsummeringer, både innen medisin, helsefag, livsvitenskap og øvrige fagområder ved Universitetet i Oslo.

Arbeidet med kunnskapsoversikter og øvrige litteratursøk er en tjeneste i utvikling og Bibliotek for medisin og realfag har fått ansvar for å utvikle tjenesten og metoden for andre fagområder på UiO.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeide med systematiske litteratursøk til kunnskapsoppsummeringer og klinisk beslutningsgrunnlag til UiOs forskere og klinikere ved OUS
 • Bidra til videreutvikling og evaluering av bibliotekets ulike opplærings- og veiledningstilbud særlig knyttet til litteratursøk
 • Delta i arbeid med undervisning, veiledning, referansestøtte og skranke
 • Varierte bibliotekfaglige oppgaver og løpende driftsoppgaver

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole innenfor bibliotek, medisin og helsefag
 • Gode søkeferdigheter og erfaring med utarbeidelse av litteratursøk til kliniske bibliotektjenester og systematiske oversikter
 • Erfaring fra undervisning
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Språkkunnskaper i norsk og engelsk
 • Ønskelig kompetanse / erfaring

Ønskelig kompetanse / erfaring

 • Erfaring fra fagbibliotek i universitets- og høgskolesektoren, helsesektoren eller offentlig forvaltning
 • God til å formidle og dele kunnskaper
 • Kunnskap om og interesse for informasjonsteknologiske muligheter i utvikling av stillingen
 • Pedagogisk kompetanse knyttet til undervisning i bibliotek
 • God kjennskap til forskningsprosesser
 • Interessert i kunnskapsbasert utvikling av bibliotek og tverrfaglighet i bibliotekets tjenester

Personlige egenskaper

 • Engasjert, initiativrik og har gjennomføringsevne
 • Biblioteket er under omorganisering, noe som stiller store krav til medarbeidernes evne til omstilling. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Et spennende bibliotekfaglig miljø på tvers av avdelingsbibliotekene på UB
 • Gode muligheter for egen faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Lønn som spesialbibliotekar/hovedbibliotekar SKO 1515/1077 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 513?600 og kr 597 000, avhengig av kompetanse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS