Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Metadatabibliotekar (Spesialbibliotekar) -  Avdeling for samlinger og digitale tjenester

Søknadsfrist: 22.09.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetsbiblioteket i Oslo har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester til alle faglige enheter ved universitetet og til Oslo Universitetsykehus. Biblioteket har ca. 180 ansatte fordelt fordelt på HumSam-biblioteket, Bibliotek for medisin og realfag, Juridisk bibliotek, Avd. for samlinger og digitale tjenester og Bibliotekdirektørens stab.


Universitetsbiblioteket er en viktig del av universitetets forskningsinfastruktur og har som sin fremste oppgave å bidra til at UIO når sine mål. I samarbeid med fagmiljøene skal biblioteket tilby informasjonsressurser og tjenester som bidrar til å styrke kjernevirksomhetene forskning, utdanning og formidling. Biblioteket har en sentral rolle i utviklingen av læringsmiljøet ved universitetet, og er avgjørende for hvordan læringsformer og formidling kan ivaretas på nye arenaer.

Om stillingen

Ved Universitetsbiblioteket i Oslo (UB) har vi ledig en fast 100% stilling i Avdeling for samlinger og digitale tjenester. Vi ser etter deg som vil være med å tilby gode tjenesteleveranser til forskere og studenter ved UiO, og bidra med kompetanseheving og videreutvikling av UBs tjenesteportefølje på metadatafeltet.

Universitetsbiblioteket i Oslo er landets største forskningsbibliotek. UB har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester samt forskerstøtte til alle ansatte og studenter ved universitetet og til Oslo Universitetssykehus, og er en sentral samarbeidspartner for de faglige enhetene ved UiO. Mer informasjon om UB finner du her.

Avdeling for samlinger og digitale tjenester ble opprettet i 2021 for å utvikle og synliggjøre UBs rolle og oppgaver innenfor forvaltning og tilgjengeliggjøring av samlinger, åpen forskning, forskningsinfrastruktur og forskningsstøtte, datahåndtering, kunstig intelligens, systemforståelse og IT-styring.

Bruk av metadata på nye områder er et viktig satsningsområde i UBs strategi. UB understøtter dette arbeidet på ulike måter, både gjennom å produsere og kvalitetssikre metadata samt utvikle tjenester som letter gjenfinning og tilgang til materialet for forskere og studenter.

UB legger vekt på å legge til rette for utviklingsarbeid og -prosjekter som bidrar til ny kunnskap og/eller bestepraksis på området, samt til at biblioteket tar i bruk framtidsrettede standarder og verktøy. 

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til utvikling av tjenester som gir økt verdi og opplevelse for brukerne
 • Delta aktivt i arbeidet med å effektivisere og fornye arbeidsprosesser
 • Bidra til ytterligere automatisering av samlingsarbeidet
 • Registrere dokumenter til bibliotekets ulike samlinger
 • Kvalitetssikre UiOs pensumlister i Leganto
 • Bidra til kunnskapsbasert praksis
 • Deltagelse i ulike prosjekter

Kvalifikasjonskrav 

 • Minimum bachelor i bibliotek- og informasjonsfag
 • Gode kunnskaper i katalogiseringsstandarden Resource Description and Access (RDA)
 • Gode skriftlige og muntlige språkkunnskaper, minimum i norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Kunnskaper om ulike standarder, skjemaer og verktøy for metadataproduksjon utover det tradisjonelle bibliotekmaterialet (forskningsdata, gjenstander, bilder m.m.)
 • God systemforståelse og gode digitale ferdigheter
 • Kjennskap til Alma og Oria, eller andre tilsvarende biblioteksystemer
 • Erfaring fra fag- og forskningsbibliotek
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid
 • Interesse og kunnskap om teknologi og kunstig intelligens

Vi søker deg som

 • Tar initiativ, jobber effektivt, er kreativ og løsningsorientert
 • Er strukturert, analytisk, fleksibel og serviceinnstilt
 • Har gode kommunikasjonsegenskaper
 • Har gode samarbeidsevner og evnen til å arbeide selvstendig
 • Har evne til å prioritere mellom relevante arbeidsoppgaver

Biblioteket er i stadig utvikling, dette gir mange muligheter og krever evne og vilje til endring. Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for egen faglig utvikling
 • Et bibliotekfaglig godt miljø
 • Kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdstilbud som trening i arbeidstiden

Lønn fastsettes etter individuell vurdering i stillingskode 1515 Spesialbibliotekar, lønn kr. 540 500- 635 400, avhengig av utdanning, kompetanse og erfaring.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester Referanser oppgis ved et eventuelt intervju.

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonsleder Unni Knutsen, tlf: 957 77 978
 • Hovedbibliotekar Vibeke Stockinger Lundetræ, tlf: 911 11 062

For spørsmål knyttet til rekrutteringssystemet, vennligst kontakt HR rådgiver Anne Båum, telefon 924 33 485, epost: anne.baum@ub.uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS