Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Metadatabibliotekar - HumSam-biblioteket

Søknadsfrist: 11.04.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.Universitetsbiblioteket i Oslo (UB) er en åpen og tverrfaglig arena, som tilbyr kunnskap gjennom fysiske og digitale samlinger og tjenester.

Universitetsbiblioteket har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester til alle faglige enheter ved universitetet og til Oslo Universitetssykehus.


Universitetsbiblioteket skal

 • tilby et godt fysisk og digitalt læringsmiljø som fremmer læring, trivsel og tilhørighet
 • sikre tilgang til, og forvalte samlinger som er relevante for UiOs faglige virksomhet
 • være en synlig og relevant partner og støtte i forskningsprosessen styrke studentene som deltagere i egen og andres læring i studier, arbeidsliv og i samfunnet

Om stillingen

Ved Universitetsbiblioteket i Oslo er det ledig en 100 % prosjektstilling som spesialbibliotekar i 2 år ved HumSam-biblioteket.

Universitetsbiblioteket i Oslo er landets største forskningsbibliotek og en viktig samarbeidspartner for fagmiljøene ved universitetet.

Universitetsbiblioteket skal de neste par årene samarbeide med Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) i å etablere ny digital infrastruktur for forskningssamarbeid med fagmiljøene. Arbeidet er organisert i to prosjekter: Spesialsamlinger og databaser og [email protected] Organisering og registrering av metadata er sentralt i begge prosjektene.

Universitetsbiblioteket har en felles prosjektgruppe som samarbeider med USIT om prosjektene, og vi søker en bibliotekar med metadatakompetanse til gruppa. Prosjektene skal jobbe med digital tilgang til forskningsdata etter FAIR-prinsippene og utvikle en digital plattform for spesialsamlinger, faglige arkiver, tekster og audiovisuelt materiale.

Formelt er stillingen knyttet til prosjektet Spesialsamlinger og databaser, men vil dra nytte av samarbeid med UBs øvrige fagfellesskap på metadatafeltet. Du kan lese mer om prosjektet Spesialsamlinger og databaser og om [email protected] .

Arbeidsoppgaver

Du skal være med å kartlegge og forstå metadatabehov hos pilotprosjektene i forhold til mulighetene i infrastrukturen. Videre skal du bidra til organiseringen av metadata i de nye tjenestene i samarbeid med de øvrige prosjektdeltagerne. Å utarbeide registreringsrutiner og bidra i registreringen av metadata for pilotprosjektene vil være sentrale arbeidsoppgaver. Vi ønsker at du har gode samarbeidsevner og et tydelig brukerfokus.

Kvalifikasjonskrav

 • Du har høyere utdanning minimum bachelorgrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap eller tilsvarende
 • Du har bred erfaring fra arbeid med metadata i ulike sammenhenger
 • Du har god kunnskap om registreringsstandarder og betydningen metadatakvaliteteten har for gjenfinning og interoperabilitet
 • Du bør være kjent med viktige metadatastandarder, for eksempel MARC21, Dublin Core, EAD og Mods
 • Du har god digital kompetanse og er flink til å lære deg nye programmer og verktøy
 • Du har erfaring med eller interesse for utvikling av enkle script i Python e.l. for konvertering og import av metadata fra f.eks. CSV, XML og JSON-filer
 • Du har god språkforståelse på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Du har gode samarbeidsevner, er initiativrik, og har stor arbeidskapasitet
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt

Du vil få

 • Være med å forme ny forskningsinfrastruktur ved Universitetet i Oslo
 • Kompetente og engasjerte medarbeidere, i et godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdstilbud og trening i arbeidstiden

Lønn fastsettes etter individuell vurdering i SKO 1515 Spesialbibliotekar innenfor et spenn mellom kr 482 200 – 526 000 etter kompetanse.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Kontaktinformasjon

 • Astrid Anderson, seksjonsleder, 99250434
 • Elin Stangeland, seniorrådgiver, 90523242

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS