Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Bibliotekar- Spesialbibliotekar

Søknadsfrist: 02.08.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetsbiblioteket i Oslo har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester til alle faglige enheter ved universitetet og til Oslo Universitetsykehus. Biblioteket har ca. 180 ansatte fordelt på fire avdelingsbibliotek, Digitale tjenester og Administrasjonen. Universitetsbiblioteket er en viktig del av universitetets forskningsinfastruktur og har som sin fremste oppgave å bidra til at UIO når sine mål. I samarbeid med fagmiljøene skal biblioteket tilby informasjonsressurser og tjenester som bidrar til å styrke kjernevirksomhetene forskning, utdanning og formidling. Biblioteket har en sentral rolle i utviklingen av læringsmiljøet ved universitetet, og er avgjørende for hvordan læringsformer og formidling kan ivaretas på nye arenaer.

Om stillingen

Universitetetsbiblioteket (UB) i Oslo søker etter en ny medarbeider med arbeidssted Realfagsbiblioteket. Realfagsbiblioteket er en sosial og faglig møteplass for ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Naturhistorisk museum. Biblioteket underviser i blant annet søk og bruk av litteratur, samt formidling av realfag og teknologi i ulike formater. Vi produserer og utvikler arrangementer og arrangementskonsepter for ulike publikumsgrupper.

Biblioteket er i en omorganiseringprosess og det vil være aktuelt med flere/andre arbeidssteder og varierte oppgaver knyttet til arbeid med læringsmiljø og brukermøtet ved bibliotekene for medisin og realfag.

Arbeidsoppgaver

Hovedarbeidsområde for stillingen

 • publikums- og utadrettet arbeid
 • løpende driftsoppgaver

Kvalifikasjonskrav

 • bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap
 • kommuniserer godt og trives med å arbeide i team
 • arbeider selvstendig og effektivt
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • gode evner til å tilegne seg ny kunnskap og praktiske ferdigheter

Vi ønsker oss en medarbeider som

 • er glad i mennesker og synes service og møter med mennesker er givende og gøy
 • kjenner til Alma og Oria
 • liker å undervise, formidle og dele kunnskap
 • skaper gode relasjoner i egen enhet og ut i organisasjonen.

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • lønn fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 414600 og kr 532300, avhengig av ansiennitet og kompetanse.
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen