LEDIG STILLING VED OSLOMET

Universitetsbibliotekar / Spesialbibliotekar - Helsefagbiblioteket

Søknadsfrist: 04.01.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ønsker du å delta i utviklingen av den digitale bibliotekundervisningen på OsloMet?

En av våre medarbeidere har blitt pensjonist og vi søker hennes etterfølger. Vi leter etter deg som er interessert i bibliotekundervisning og som ønsker å jobbe i et team som utvikler bibliotektjenester for studenter og ansatte på OsloMet.

Ved Universitetsbiblioteket OsloMet er det ledig fast 100% stilling som universitetsbibliotekar/spesialbibliotekar med arbeidssted Helsefagbiblioteket. Biblioteket tilbyr tjenester til studenter og ansatte ved de helsevitenskapelige utdanningene på campus Pilestredet. For tiden er funksjonen som kontaktbibliotekar for Institutt for fysioterapi og Institutt for naturvitenskapelige helsefag lagt til stillingen.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • kontaktbibliotekar for Institutt for fysioterapi og Institutt for naturvitenskapelige helsefag
 • arbeid med pensumlister i Leganto
 • deltagelse i utviklingen av kursporteføljen til de helsevitenskapelige utdanningene, særlig innenfor fysioterapi og naturvitenskapelige helsefag
 • å ha en sentral rolle i utviklingen av digitale kurs ved Helsefagbiblioteket i tillegg til å delta i utviklingen av digital undervisning på tvers i Universitetsbiblioteket
 • deltagelse i Helsefagbibliotekets daglige drift med skrankevakter og veiledningsoppgaver

Vi søker deg som har

 • relevant universitets- og høgskoleutdanning, minimum tilsvarende masternivå med bibliotek- eller informasjonsfag som en del av utdanningen. For spesialbibliotekar kan relevant erfaring kompensere for mastergrad.
 • erfaring fra høgskole- eller universitetsbibliotek
 • kjennskap til kunnskapsbasert praksis
 • erfaring med bibliotekundervisning
 • interesse for multimedial og digital kursutvikling
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Vi ønsker deg som

 • er opptatt av å utvikle gode bibliotektjenester til våre brukere, både fysisk og digitalt
 • arbeider selvstendig og liker varierte arbeidsoppgaver
 • tar initiativ, samarbeider og kommuniserer godt, og gjennomfører til riktig tid
 • er nysgjerrig og lærevillig

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • et godt arbeidsmiljø og en arbeidsplass i utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1199 universitetsbibliotekar, lønnstrinn 51 - 66, kroner 458 900-597 000 pr. år eller 1515 spesialbibliotekar, lønnstrinn 50 – 66, kroner 451 700-597 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Søknadsfrist: 4 januar, 2021

Ref: 20/10997

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS