Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgivere - spesialbibliotekarer elektroniske ressurser

Søknadsfrist: 13.10.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetsbiblioteket i Oslo har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester til alle faglige enheter ved universitetet og til Oslo Universitetsykehus. Biblioteket har ca. 180 ansatte fordelt på fire avdelingsbibliotek, Digitale tjenester og Administrasjonen. Universitetsbiblioteket er en viktig del av universitetets forskningsinfastruktur og har som sin fremste oppgave å bidra til at UIO når sine mål.


I samarbeid med fagmiljøene skal biblioteket tilby informasjonsressurser og tjenester som bidrar til å styrke kjernevirksomhetene forskning, utdanning og formidling. Biblioteket har en sentral rolle i utviklingen av læringsmiljøet ved universitetet, og er avgjørende for hvordan læringsformer og formidling kan ivaretas på nye arenaer.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Det er ledig en fast 100% stilling og et vikariat som rådgiver/spesialbibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Oslo (UBO).

Universitetsbiblioteket i Oslo er landets største forskningsbibliotek, og bibliotekets samlinger og tjenester er viktig forskningsinfrastruktur for fagmiljøene ved universitetet.

UB har i dag over 30.000 elektroniske tidsskrifter, 717 000 e-bøker og rundt 200 databaser. De elektroniske informasjonsressursene utgjør ca. 90% av mediebudsjettet totalt. Markedet for e-ressurser er i stadig endring, med nye plattformer og tjenester, samt overgang til åpen tilgang og publisering.

Personen vi søker vil inngå i et team som har som oppgave å anskaffe og administrere elektroniske bibliotekressurser ved UB samt være med på å utvikle arbeidsprosesser og tjenester i takt med endrede brukerbehov. Arbeidet skjer i nært samarbeid med avdelingsbibliotekene, og innebærer utstrakt kontakt med ulike utgivere og leverandører i inn- og utland

Arbeidsoppgaver

 • Innkjøp, abonnementshåndtering og administrasjon av elektroniske bibliotekressurser
 • Kontakt med forlag og leverandører
 • Lisenshåndtering (kontraktinngåelse)
 • Tilgjengeliggjøring og oppfølging i bibliotekets systemer
 • Brukerstøtte og dialog med bibliotekets ansatte
 • Bruk av statistikk i samlingsutvikling

Kvalifikasjonskrav

 • Du har relevant utdannelse fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelor. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Du har god systemforståelse og digital kompetanse
 • Du er brukerorientert og flink til å kommunisere med andre
 • Du har god språkforståelse på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Du har gode samarbeidsevner samt evne til å jobbe selvstendig

Ønskede kvalifikasjoner

 • Du har erfaring fra fagbiblioteksektoren
 • Du har erfaring med e-ressursadministrasjon i systemer som Alma og/eller Primo Central Index
 • Du har erfaring med administrasjon og innkjøp av e-ressurser i et fagbibliotek
 • Du er initiativrik, engasjert og har stor arbeidskapasitet

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Å være med å forme fremtidens bibliotektjenester
 • Gode personlige utviklingsmuligheter
 • Kompetente og engasjerte medarbeidere, i et godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdstilbud og trening i arbeidstiden
 • Lønn fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom 60-68 avhengig av ansiennitet og kompetanse.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

 • Rådgiver, Karin Ytterlid, telefon 97027525
 • Avdelingsleder Håvard Kolle Riis, telefon 90152636

Søk på stillingen