LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Hovedbibliotekar

Søknadsfrist: 03.10.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Biblioteket på studiestedene Rena og Evenstad har stor aktivitet med 7 ansatte, og ca. 100 000 besøkende per år. Biblioteket er integrert i undervisningen på studiestedene og tilbyr tjenester som støtter opp om forskningsvirksomheten.Høres det spennende ut å videreutvikle disse to bibliotekene sammen med den fine gjengen som jobber her? Da vil vi gjerne høre fra deg.

Vedkommende blir en del av bibliotekdirektørens ledergruppe, samarbeider med sine hovedbibliotekar-kollegaer og med sin arbeidsgruppe. I tillegg samarbeider vedkommende med prodekaner for forskning og utdanning på de aktuelle fakultetene.

Ansvar og oppgaver

 • Ledelse og administrasjon av studiestedsbibliotekene samt utvikling av høgskolebibliotekets tjenestetilbud
 • Virksomhetsplanlegging, økonomistyring, personaloppfølging og utviklingsarbeid i samråd med bibliotekdirektør
 • Ansvar for arbeidsmiljø/HMS-ansvar på studiestedsbiblioteket
 • Administrasjon og utvikling av høgskolebibliotekets digitale samlinger (databaser, e-bøker etc.)
 • Skranke- og lånetjenester inkludert referansetjenester og veiledning
 • Undervisning og formidling av bibliotekets tjenester
 • Ledelse av en av høgskolebibliotekets arbeidsgrupper

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Stillingen er for tiden lagt til Høgskolebiblioteket, studiested Rena og Evenstad.

Stillingen er fast 100%.

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte påregnes.

Kontakt

Kvalifikasjoner

Det forventes at vedkommende leder og utvikler studiestedsbibliotekene på Rena og Evenstad og bidrar aktivt til utvikling av høgskolebiblioteket som helhet. Stillingsinnehaver får særskilt ansvar for bibliotekets digitale ressurser. Personalledelse er en vesentlig del av arbeidet.

Må krav:

 • Relevant utdanning på masternivå (bibliotek- og informasjonsfag eller tilsvarende i fagkretsen)
 • Kjennskap til åpen forskning, særlig åpen publisering
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk

Bør krav:

 • Ledererfaring - erfaring fra fag- og forskningsbibliotek Erfaring fra arbeid med digitale bibliotekressurser
 • Behersker biblioteksystemene Alma, Oria, Brage og har kjennskap til Cristin

Ønskelig:

 • Utdanning innen ledelse
 • Erfaring fra økonomistyring
 • Åpen arkivering av forskningspublikasjoner og forskningsdata

Personlig kompetanse

 • Utviklingsorientert og fleksibel, initiativrik
 • Lagspiller med god samarbeidsevne
 • Systematisk og kvalitetsbevisst med høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1077 Hovedbibliotekar i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS