Stilling:

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER - STAVANGER

SØKNADSFRIST: 21.11.2018

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa som leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

BI Executive er BIs divisjon for leveranser av åpne kurs i etter- og videreutdanningsmarkedet. BI øker fokuset på salg av videreutdanning til virksomheter (B2B), og enkeltindivider (B2C). I den forbindelse er det en ledig stilling som Business Development Manager (BDM) for BI Executive i Stavanger.

Vi søker derfor etter en salgs- og forretningsorientert person med evne og motivasjon til å bygge relasjoner med individer og virksomheter i regionen.

Arbeidsoppgaver

 • Salg av executivs kursportefølje til enkeltpersoner og virksomheter, med særlig fokus på næringslivet.
 • Gjøre BIs executive tilbud kjent i Stavanger-regionen gjennom tett interaksjon med næringsliv og offentlig sektor.
 • Bidra til å styrke samarbeidet mellom akademia og næringsliv, samt offentlig sektor.
 • Deltagelse på konferanser, messer/stands med mer
 • Studieadministrativt arbeid
  • Salg av executives kursportefølje
  • Planlegging av kursporteføljen
  • Studentveiledning
  • Gjennomføring av åpne kurs og programmer ved Campus Stavanger

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Rett kandidat skal ha en relevant formell utdannelse på bachelornivå eller høyere, og kan vise til erfaring fra salg. Det er ønskelig at kandidaten har god innsikt i hva som rører seg i næringsliv og offentlig sektor gjennom å være samfunnsengasjert og eksternorientert.

Interesse for digitalt salg vil være en fordel, men ikke en forutsetning. Gode samarbeidsegenskaper og evne til å bygge relasjoner både internt og eksternt er en nødvendighet. Gjennomføringsevne og resultatoppnåelse er viktig.

Stillingen rapporterer til Head of B2B Open programmes, Katrine Frøyland Kirkebø.

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no