Handelshøyskolen BI

Senior rådgiver / «Senior relations manager» i BI Outreach

Søknadsfrist: 08.11.2019

Stillingen er i enheten «Outreach-external relations» der målsetningen er å arbeide med å styrke BI’s samfunnsrelevans. Avdelingen tilhører den nyopprettede divisjonen Innovation & Outreach. Ambisjonen er å inngå partnerskap med næringslivet og andre samfunnsaktører som eier problemstillingene som skal løses i samfunnet gjennom utdannelse og kompetanseutvikling. Oppgavene er å få til gode samarbeid mellom BI og bedrifter, bransjer og arbeidslivets organisasjoner.

Handelshøyskolen BI

Avdelingen tilhører den nyopprettede divisjonen Innovation & Outreach. Vårt overordnede mål er å styrke, koordinere og profesjonalisere BI’s eksterne relasjoner. Vi skal også bidra til at BI er relevant i forhold til næringslivet, det offentlige og alumni. Eksterne kunderelasjoner, partnerskapsavtaler og koplingen mellom bedrifter og våre alumni er sentrale oppgaver. BIs alumni-nettverk har i dag over 80 000 alumni i ca. 80 land. Alumni-aktivitetene er blant annet tilknyttet et stort antall regionale, internasjonale og faglige nettverksgrupper. Disse bidrar på ulike vis tilbake til BI gjennom mentorordninger, foredrag, rådgivende organer og som viktige ambassadører. Avdelingen er blant annet ansvarlig for utgivelsen av magasinet Advantage og Lederens verktøykasse.

Generelt om avdelingenVårt overordnede mål er å bidra til at BI er relevant i forhold til næringslivet, det offentlige og alumni. Eksterne kunderelasjoner, partnerskapsavtaler og koplingen mellom bedrifter og våre alumni er sentrale oppgaver. BIs alumni-nettverk har i dag over 85 000 alumni i ca. 80 land. Alumni-aktivitetene er blant annet tilknyttet et stort antall regionale, internasjonale og faglige nettverksgrupper. Disse bidrar på ulike vis tilbake til BI gjennom mentorordninger, foredrag, rådgivende organer og som viktige ambassadører nasjonalt og internasjonalt

Arbeidsoppgaver

 • Innsalg av strategiske partnerskap med eksterne aktører
 • Videreutvikling og oppfølging av BI’s samarbeidspartnere i næringslivet
 • Utadrettet virksomhet mot bedriftspartnere herunder oppfølging av avtaler
 • Deltagelse i ulike prosjekter eksternt og i bredden av BI
 • Implementering og oppfølging av kommunikasjonsplan mot næringsliv og alumni
 • Utvikling av nye konsepter eksempelvis crowdfundingsprosjekt
 • Utvikling av gode websider for våre partnerprogram
 • Bidra til at BI tar en sterkere posisjon som næringslivets samarbeidspartner
 • Bidra til publisering av nyhetssaker, nyhetsbrev og oppdatering av websider
 • Bidra til avdelingens øvrige prosjekter ved behov
 • Bidra til at BI operasjonaliserer sin strategi for en bærekraftig utvikling internt, eksternt og i forhold til studenter

Kvalifikasjoner/ønsket bakgrunn:

Vi søker en utadvendt, selvstendig og strukturert person til å hjelpe oss med å oppnå avdelingens ambisiøse mål og skape interesse for Handelshøyskolen BI eksternt. Du må ha bred erfaring med salg samt ha evnen til å inspirere og motivere gjennom dine prosjekter og kontakter.

 • Minimum 10 års erfaring fra salgsrettet virksomhet og ansvar for egne kunder
 • Minimum 4 års høyere utdannselse fra høyskole/universitet
 • Erfaring fra kommunikasjonsarbeid fra eksempelvis reklamebyrå eller kommunikasjonsarbeid i en bedrift
 • Erfaring med å utvikle konsepter inkludert kommunikasjon
 • Dokumenterte resultater i forhold til å ta prosjekter fra ide til gjennomføring
 • Erfaring med å jobbe i et B2B miljø
 • Erfaring med bruk av CRM-system i en B2B setting
 • Svært god kjennskap til ulike bransjer
 • Stor kontaktflate innenfor næringslivet og gode relasjonsskapende evner
 • Svært god forståelse for og erfaring med digitale kommunikasjonsløsninger
 • Svært gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • Godt humør, mulighetsorientert innstilling og evne til å jobbe langsiktig

Stillingens muligheterHandelshøyskolen BI er en spennende arbeidsplass med kunnskapsrike, engasjerte og hyggelige kolleger. Vi kan tilby en utfordrende og strategisk jobb i et profesjonelt miljø. Du får mulighet til å være med på å forme egen arbeidshverdag og oppgavene er svært varierte.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås av:

Søknadsfrist: 8.november

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no