LEDIG STILLING VED HANDELSHØYSKOLEN BI

Høyskolelektor, førstelektor eller førsteamanuensis innen Finans

Søknadsfrist: 01.02.2022

Handelshøyskolen BI

Campus Trondheim er en integrert del av Handelshøyskolen BI. Campus Trondheim tilbyr bachelorstudier på hel- og deltid, og har i dag 1600 studenter innen fagområdene økonomi, administrasjon, ledelse, entreprenørskap, markedsføring og eiendomsmegling.

HANDELSHØYSKOLEN BI FORSKNINGSADMINISTRATIV AVDELING

Handelshøyskolen BI er rangert blant de beste handelshøyskolene i Europa, og leverer internasjonalt anerkjent forskning og et bredt spekter av pedagogiske tilbud fra bachelor- til master- og doktorgradsprogrammer, samt videreutdanningsprogrammer. BIs samfunnsoppdrag er å øke kunnskap og gjennom det bidra til utvikling av næringslivet. BI har 20 000 studenter, over 300 000 alumni, og en rekke akademiske og forretningsmessige partnerskap og nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. BI har de tre mest prestisjefylte internasjonale kvalitetsakkrediteringene – AACSB, EQUIS og AMBA. BI er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. All fortjeneste går til å styrke BIs akademiske læringsmiljø.

Ved Handelshøyskolen BI, Campus Trondheim, er det ledig en 100% fast stilling som høyskolelektor, førstelektor eller førsteamanuensis innen Finans. Stillingen er organisatorisk tilknyttet campus Trondheim og arbeidsstedet vil være Trondheim. Den som ansettes vil, faglig sett, være tilknyttet Institutt for finans ved campus Oslo.

Den som ansettes i den utlyste stillingen forventes å bidra til at Handelshøyskolen BI når sitt mål om å bli blant de beste handelshøyskolene i Europa. Det er forventet at kandidaten vil undervise, sensurere, veilede studenter hovedsakelig på bachelornivå samt bidra til pedagogisk utviklingsarbeid.

Kompetansekriterier og kvalifikasjonskrav:

Til stilling som høyskolelektor eller førstelektor må kandidatene ha oppnådd en mastergrad eller tilsvarende innen finans. Relevant yrkespraksis fra samfunns- eller næringsliv vil telle positivt

Til stilling som førstelektor imøteser vi gjerne søkere med relevant doktorgrad. Dersom søkeren mangler tilstrekkelig pedagogisk kompetanse, vil kandidaten kunne bli ansatt i midlertidig høyskolelektorstilling og få fast stilling ved oppnådd kvalifiseringskrav, maksimalt innen 3 år.

Til stilling som førsteamanuensis må kandidaten ha relevant doktorgrad og ha formell kompetanse innenfor finans.

Kandidaten må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller skandinavisk og bør ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk.

Kvinner oppfordres til å søke.

Stillingen er knyttet til Handelshøyskolen BIs pensjonsordning i Storebrand og lønnes etter avtale.

Søknad, CV, høyeste grad, pedagogiske kvalifikasjoner og annen særlig relevant utdanning og erfaring skal dokumenteres og lastes opp i BIs elektronisk rekrutteringsverktøy. For stilling som førsteamanuensis skal i tillegg komplett liste over faglige arbeider sendes elektronisk.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler. Aktuelle søkere kan innkalles til intervju og/eller prøveforelesning. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Søkere til førsteamanuensis stilling må også være forberedt på å gi en seminarpresentasjon.

Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette kvalifiserte søkere dersom man finner at kandidaten ikke tilfredsstiller pedagogiske evner, undervisningserfaring, personlige samarbeidsevner eller stillingens spesifikke krav.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

  • Instituttleder Richard Priestley, tlf. 464 10 515 eller
  • Direktør ved BI campus Trondheim, Asgeir Opland, tlf. 932 01 655

Søknadsfrist: 01.02.2021

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no

Powered by Labrador CMS