LEDIG STILLING VED HANDELSHØYSKOLEN BI

Førsteamanuensis / førstelektor i prosjektledelse

Søknadsfrist: 01.02.2022

Handelshøyskolen BI

The Department of Leadership and Organizational Behavior is a profiled research department at BI and produced almost one third of the institution’s publications in 2018, where a significant number of these was published in highly ranked journals. The department has the ambition to further increase its impact both nationally and internationally. Active research areas include HRM topics like motivational processes and effectiveness, knowledge sharing, employee development, empowerment etc, leadership issues, change management, creativity, project management and leadership, decision making, organizational complexity, individual differences in personality, cognitive style, and abilities, knowledge management and more.

The Department is responsible for courses at all levels (Bachelor, Master of Science, PhD and Executive Programs) in Norway and abroad in the fields of Organizational Behavior, Leadership, HRM, Change management, and more. The school offers attractive opportunities in corporate teaching. The Department is currently home to about 39 full-time academic faculty, 10 PhD students.

Ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon, er det ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor i prosjektledelse med vinkling relevant for organisasjonsatferd. Det legges vekt på de ledelsesfaglige aspektene ved prosjektledelse. Stillingen vil være tilknyttet faggruppen for prosjektledelse.

Institutt for ledelse og organisasjon og faggruppen i prosjektledelse tilbyr utdanning innen prosjektledelse på bachelor- og masternivå (Master of Science, Executive Master of Management, EMBA). Den som tilsettes må forvente undervisnings- og veiledningsoppgaver i prosjektledelse både på bachelor, master og Executive. BI søker personer med god evne til å formidle kunnskaper, forskningsresultater og praksisnær kunnskap til våre studenter.

KOMPETANSEKRITERIER OG KVALIFIKASJONSKRAV:

  • Til stillingen som førsteamanuensis må søkerne ha relevant doktorgrad eller tilsvarende. For søkere til førsteamanuensisstillingen søker vi etter kandidater med dokumentert evne til å publisere forskning av høy kvalitet i ledende tidsskrift utover PhD.
  • For førstelektorstillingen søker vi etter dokumentert evne til å publisere pedagogiske arbeider og cases rettet mot undervisning, samt gode pedagogiske evner i leveranse av undervisning både digitalt og i undervisningsrom. Vi imøteser gjerne søkere med doktorgrad til førstelektorstillingen. BI vil kunne vurdere å ansette kandidater til stilling som høyskolelektor med krav om kvalifisering til førstelektor, dersom vurdering av aktuelle kandidater tilsier dette.
  • Gode pedagogiske ferdigheter og/eller pedagogiske kvalifikasjoner vil bli tillagt vekt.

BI stiller krav til fast ansattes utdanningsfaglige kompetanse på universitets- og høyskolenivå. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.

En del av instituttets undervisningsportefølje er rettet mot norsk arbeidsliv den som bli ansatt må derfor beherske norsk/skandinavisk språk og ha kunnskaper og forståelse om norsk/skandinavisk arbeidsliv.

Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper innen norsk/skandinavisk språk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

VED VURDERING BLIR DET LAGT VEKT PÅ:

  • Forskningspublikasjoner og forskningspotensiale
  • Samarbeid med privat næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder samarbeid knyttet til FoU, forskningsformidling og forskningsbasert rådgiving.
  • Annen rådgivnings-, formidlingsvirksomhet, forskningsledelse og bidrag i forskningsprosjekter vil det også kunne tas hensyn til. I tillegg vil bli tatt hensyn til eventuell administrativ erfaring, ledelseskompetanse og næringslivskunnskap.

Ideelt sett har kandidaten kompetanse innen ledelse og styring av prosjekter, etablering og organisering av prosjekter, porteføljer og prosjektbaserte virksomheter, gjennomføringsmodeller og innovasjon og kunnskapsutvikling i prosjekter og prosjektbasert virksomhet.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige- og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler og i henhold til krav i stillingsutlysningen. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Søkere må også være forberedt på å gi en prøveforelesning eller en seminarpresentasjon.

Kvinner oppfordres særskilt til å søke.

Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette kvalifiserte søkere dersom man finner at kandidaten ikke tilfredsstiller pedagogiske evner, undervisningserfaring, personlige samarbeidsevner eller stillingens spesifikke krav.

Stillingen er knyttet til Handelshøyskolen BIs pensjonsordning i Storebrand og lønnes etter avtale.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Handelshøyskolen BI ved instituttleder Øyvind Martinsen, tlf. 464 10 737.

Søknaden, CV, komplett liste over faglige arbeider og arbeider til bedømming lastes opp i BIs elektronisk rekrutteringsverktøy. Husk at høyeste grad og annen særlig relevant utdanning skal dokumenteres. Dette gjelder også pedagogiske kvalifikasjoner.

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no

Powered by Labrador CMS