Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Avdelingsleder - ILS

Søknadsfrist: 11.06.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er ett av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, som i tillegg har et permanent senter. ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning. Ved instituttet ligger også EKVA (Enhet for Kvantitative Utdanningsanalyser), fire fakultære forskergrupper (COSER, LEA, SISCO og TEPEC) og FIKS (forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen). I tillegg utgjør flere av instituttets ansatte en viktig del av forskergruppen CLEG som i dag ledes fra Institutt for pedagogikk. Instituttet har ca. 300 studenter i praktisk-pedagogisk utdanning og forvalter UiOs femårige lektorprogram som tar opp ca. 300 studenter hvert år. Ca. 200 studenter følger instituttets masterprogram i utdanningsledelse. ILS har ca. 45 administrative og 100 vitenskapelige ansatte.

Avdelingsleder ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Om stillingen

Vil du være med å utvikle og lede et studieadministrativt team som arbeider med en bred og samfunnsnyttig studieportefølje?

Vi har nå en ledig stilling som avdelingsleder (SKO1407) ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning i studieadministrasjonen tilknyttet etter- og videreutdanning, ILS Videre. 

ILS Videre er et team på syv studiekonsulenter som administrerer etter- og videreutdanning: Praktisk Pedagogisk utdanning, Utdanningsledelse og veilederutdanning. Avdelingslederen vil få en nøkkelrolle i dette teamet, en som kan være en motiverende drivkraft med stor arbeidskapasitet og evne til å holde oversikt over mange varierte oppgaver samtidig. I tillegg søker vi en som er engasjert i lærerstudenters praksisopplæring og som vil være en pådriver for utvikling og samarbeid med praksisskoler. 

Arbeidsoppgaver

 • Ha helhetlig oversikt over arbeidsoppgaver i teamet, fordele arbeidsoppgaver og følge opp gjennomføring av disse (arbeidsleder)
 • Ta initiativ og lede teammøter
 • Gjennomføre kvalitetsutvikling og evaluering av utdanningene 
 • Dokumentere og utvikle rutiner
 • Ha ansvar for oppfølging av høringer, endringer i rammeplaner mm
 • Helhetlig oversikt over hvem som underviser på PPU og Utdanningsledelse
 • Være kontaktperson for ledelsen knyttet til etter- og videreutdanning (undervisningsleder og kontorsjef)
 • Koordinere praksisarbeidet ved instituttet, herunder identifisere behov for, og være pådriver til, videreutvikling av praksis, samarbeide med og rekruttere nye partnerskoler og praksisplasser samt støtte til og opplæring av kolleger i praksisarbeidet

Andre oppgaver kan bli tillagt ved behov.

Kvalifikasjonskrav 

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelorgrad, men mastergrad vil bli vektlagt. Flere års relevant erfaring kan veie opp for manglende høyere utdanning. 
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk
 • Bred erfaring med varierte studieadministrative oppgaver og særlig innen etter- og videreutdanning
 • Bred erfaring fra praksisadministrasjon ved høyere utdanning 

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Lederkompetanse
 • Analytiske og organisatoriske ferdigheter
 • Gode samarbeidsevner og god rolleforståelse
 • God resultatoppnåelse og erfaring med utviklingsoppgaver 
 • Har god digital kompetanse 

Personlige egenskaper

For å trives hos oss og i stillingen mener vi at enkelte egenskaper og evner er viktig, og vi vil vektlegge disse i vurdering av aktuelle kandidater. 

Vi søker deg som:

 • Er serviceinnstilt og positiv
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Er strukturert, målrettet og har god gjennomføringsevne
 • Er selvstendig, initiativrik og løsningsorientert
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø 

Hvorfor skal du velge oss?

I tillegg til å jobbe i en stor og viktig kunnskapsorganisasjon, kan vi tilby mye bra som ansatt hos oss, bl.a.:

 • Gode muligheter for faglig utvikling gjennom ulike nettverk og kompetansedeling på tvers av enheter ved UiO.
 • Spennende arbeidsoppgaver i et hyggelig og dynamisk arbeidsmiljø med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Fleksitid, og sommertid mellom mai og september 
 • Mulighet for å trene litt i arbeidstiden
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse - en av Norges beste pensjonsordninger med mulighet for å søke om boliglån med gunstige betingelser
 • Andre ansattgoder som eksempelvis tilgang på bedriftshytte og barnehage
 • Lønn som Avdelingsleder, stillingskode 1407, som fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom ltr. 70-76. Årslønn kr 692 400 og kr 777 900, avhengig av din kompetanse og erfaring 

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev der du tydelig får frem motivasjonen din for å jobbe hos oss
 • CV
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Merk: Vi oppfordrer deg til å bruke fritekstfeltet når du fyller ut CV’en din i Jobbnorge, med en kort oppsummering av hvilke oppgaver og erfaring du har fra tidligere arbeidsforhold, hva du har oppnådd og annet du tenker er relevant. Det hjelper oss i å få et så godt bilde av deg og kvalifikasjonene dine som mulig

Søknad med vedlegg må sendes inn via Jobbnorge. Vitnemål/attester må være på norsk/skandinavisk språk eller engelsk.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS