Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Avdelingsleder / Oversykepleier - Klinikk for spesialbehandling

Søknadsfrist: 04.07.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det odontologiske fakultet (OD) er et av Europas ledende odontologiske fagmiljøer. Fakultetets forskere bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt og i samarbeid med nasjonale og internasjonale anerkjente forskningsgrupper.

Utdanningen er forankret i medisinen og biologien og med omfattende klinisk ferdighetstrening.

Vi utdanner fremtidens tannleger og tannpleiere som tar et helhetlig behandlingsansvar for pasienten. Fakultetet tilbyr også ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Vår forskning spenner vidt fra ren basalforskning, via forskning i skjæringspunktet mellom basalfag og klinisk forskning og til anvendt samfunnsmedisinsk forskning. Vi utdanner tannleger, tannpleiere og spesialister. Vi har 420 studenter og ca 270 årsverk når det gjelder ansatte, og driver Norges største tannklinikk med rundt 50.000 pasientbesøk i året. Fakultetet består av to institutter: Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Om stillingen

Vi har for tiden en ledig stilling som Avdelingsleder/oversykepleier ved Klinikk for spesialbehandling, Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet

Stillingen som avdelingsleder SKO 1407/oversykepleier SKO 0820 er tillagt administrative og fagrelaterte oppgaver for teknisk/administrativt personell ved klinikk for spesialbehandling. Stillingens ansvars- og oppgavefelt er bredt, og det vil kunne endre seg i takt med nye/endrede behov ved IKO.

Arbeidsoppgaver

 • Personalledelse for teknisk og administrative ansatte i klinikken. 
 • Økonomistyring og rapportering inkl. budsjett- og prognosearbeid i samarbeid med fakultetets økonomer i hht gjeldende regler og retningslinjer. 
 • Daglig drift, organisering og tilettelegging av teknisk administrativt personell.
 • Ansvar for oppfølging av HMS-arbeid. Andre løpende arbeidsoppgaver.
 • Bidra ved behov i klinisk undervisning og klinisk arbeid.

Se utdypende stillingsbeskrivelse

Kvalifikasjonskrav 

 • Det kreves utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende bachelornivå, autorisasjon som sykepleier.
 • Helseadministrativ tilleggsutdanning fra universitet eller høgskole.
 • Det legges vekt på lederegenskaper og administrativ kompetanse tilpasset stillingens funksjon.
 • Erfaring innen ledelse og koordinering av helsefaglige driftsenheter
 • Erfaring innen undervisning, opplæring og veiledning
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeide.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø 
 • Gode lederegenskaper 
 • God helhetsforståelse og evne til vesentlighetsvurdering 
 • Ansvarlig, selvstendig og god gjennomføringsevne 
 • Proaktiv, endringsvillig og løsningsorientert
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø 
 • Lønn som avdelingsleder SKO 1407 /oversykepleier SKO 0820 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 708 000 og kr 796 600, avhengig av kompetanse 
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/utbetalinger/pensjon/
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger og trening i arbeidstiden https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/ansattgoder/

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Instituttleder Carl Hjortsjö. tlf. 22852291, e-post: carl.hjortsjo@odont.uio.no
 • Adm. leder Elisabeth Aks tlf. 91742265 e-post: elisaaks@odont.uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS