Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Administrativ leder - Institutt for oral biologi (IOB)

Søknadsfrist: 15.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for oral biologi (IOB) har beliggenhet ved Rikshospitalet på Gaustad, men er tilknyttet Det odontologiske fakultet. Instituttet driver forskning innen områdene anatomi, fysiologi, cellebiologi, biokjemi, mikrobiologi og immunologi samt undervisning i prekliniske basalfag og odontologiske fag. Instituttet har pr i dag i overkant av 50 tilsatte som fordeler seg på 23 vitenskapelige stillinger, 13 stipendiater, 15 teknikere og 3 i administrasjonen.

Om stillingen

Det er ledig stilling som administrativ leder ved Institutt for oral biologi. Institutt for oral biologi (IOB) har beliggenhet ved Rikshospitalet på Gaustad, og er tilknyttet Det odontologiske fakultet.

Instituttet har i overkant av 50 ansatte som fordeler seg på vitenskapelige stillinger, teknisk og administrativt personale.

For nærmere informasjon, se her.

Stillingen som administrativ leder er på delegering fra instituttleder tillagt administrativ ledelse av instituttet. Administrativ leder kan også på vegne av instituttleder forvalte personalansvar.

Administrativ leder er operativt ansvarlig for teknisk/administrative tjenester, og for at enhetens ledelse, ansatte, brukere og samarbeidspartnere tilbys relevant bistand innen slike områder. Videre skal administrativ leder påse at administrativ virksomhet ved enheten utøves i samsvar med lover, avtaler og retningslinjer gitt av overordnet myndighet. Stillingen er underlagt instituttleder.

Arbeidsoppgaver vil blant annet være

 • Overordnet økonomistyring og rapportering inkl. budsjett- og prognosearbeid i samarbeid med fakultetets økonomer i hht gjeldende regler og retningslinjer.
 • Budsjettdisponeringsmyndighet.
 • Ansvar for å utarbeide budsjett, prognoser og rapporter for bevilgningsøkonomien.
 • Lederstøtte for instituttleder og instituttets personalledere.
 • Personalledelse for administrative og oppfølging av teknisk personale.
 • Saksbehandler og sekretær for instituttstyret.
 • Oppfølging av drift og bygningsrelaterte saker ved Domus Odontologica.
 • Ansvar for oppfølging av HMS-arbeid.
 • Andre løpende arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet. Det legges vekt på lederegenskaper og administrativ kompetanse tilpasset stillingens funksjoner.

Administrativ kompetanse

 • Erfaring fra forsknings- og studieadminstrasjon fra universitets- og høyskolesektoren vil bli vektlagt.
 • Relevant arbeidserfaring
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk og engelsk.
 • Gode IKT-kunnskaper

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Gode lederegenskaper
 • God helhetsforståelse og evne til vesentlighetsvurdering
 • Ansvarlig, selvstendig og god gjennomføringsevne
 • Proaktiv og løsningsorientert

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning og tidligere stillinger
 • Vitnemål og attester
 • Navn og kontaktinformasjon på tre referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Kontaktpersoner: Instituttleder Roger Simm, tlf: +47 22840337 mob: +47 41254972

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS