Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Avdelingsingeniør i laboratorium for mikrobiologi og mikrobiell økologi

Søknadsfrist: 13.09.2019

Om stillingen

Ved Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) er det ledig en stilling som avdelingsingeniør i mikrobiologi/mikrobiell økologi. Stillingen er for 2.5 år og plassert ved Institutt for arktisk og marin biologi. Arbeidsstedet er Tromsø.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Institutt for arktisk og marin biologi (AMB) samler 6 forskningsgrupper i biologi i et stort institutt som er lokalisert på flere bygg. Instituttets faglige aktivitet spenner vidt og dekker forskning og utdanning fra molekylære mekanismer på cellenivå, fysiologiske tilpasninger hos organismer til økologiske interaksjoner i akvatiske og terrestre miljøer. Instituttet representerer en tidsriktig og spennende faglig enhet i biologi som møter faglige utfordringer innen grunnforskning, næringsrettet og forvaltningsrettet forskning med et sterkt fokus på Nordområdene. Instituttet har samarbeid med regionale institusjoner som Framsenteret, Havforskningsinstituttet og NIBIO om omfattende nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Ved AMB er det for tiden 52 faste vitenskapelig ansatte, 9 administrative og 23 ansatte i tekniske stillinger, samt 65 midlertidig ansatte forskere, PhD stipendiater og teknikere.

Arbeidsoppgaver

Opptining av arktisk jord fører til utslipp av den skadelige drivhusgassen metan. Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, og CAGE, Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate, UiT, Norges Arktiske Universitet samarbeider om å etablere et lav temperatur laboratorium. Laboratoriet har som formål å studere mikroorganismer som produserer og forbruker metan under Arktiske forhold. Dette er et langsiktig initiativ hvor den utlyste ingeniørstillingen vil dekke en viktig rolle både i etableringsfasen og det videre arbeidet kommende år.

Ingeniøren vil være involvert i anskaffelsen av utstyret, oppsett og vedlikehold, samt oppsett av forsøk. Mesteparten av arbeidet nå er relatert til to igangværende prosjekter: "Cells in the Cold", som fokuserer på tidsavhengig klimaregulering av mikroorganismer i kalde økosystemer som slipper ut metan, og "Climagas", som fokuserer på metanutslipp i den arktiske tundraen på Svalbard.

I disse prosjektene bruker vi en kombinasjon av prosessmålinger, biokjemiske og molekylære metoder, inkludert metagenomics og metatranscriptomics for å studere metanoksiderende mikroorganismer i tundraen. I laboratoriet anvenedes bioreaktorer for sanntidsovervåking av metanproduserende og konsumerende mikroorganismer under forskjellige forhold. Ingeniøren vil være ansvarlig for vedlikehold av utstyr og løpende kontrollerte eksperimenter knyttet til disse aktivitetene. Ingeniøren vil bli pålagt administrative oppgaver for gruppen. Ingeniøren vil også i noen grad være involvert i feltarbeid, men dette er ikke et prioritert arbeidsområde.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker en kandidat som er motivert for avansert laboratoriearbeid i samarbeid med forskere i et internasjonalt miljø. En master i molekylærbiologi eller mikrobiologi er et absolutt krav. Erfaring med oppsett av forsøk med renkulturer av mikroorganismer eller mikrokosmos økosystemer er nødvendig for å søke. Erfaring med anaerobe kulturer og dyrking i reaktorer eller lukkede systemer er å anse som en stor fordel. Erfaring med laboratoriearbeid som inkluderer analytisk arbeid med gass kromatografi, laser spektroskopi, massespektrometri eller lignende metoder og med molekylært arbeid som DNA og RNA ekstraksjon og PCR er å anse som en fordel. Det samme er erfaring med feltarbeid som inkluderer prøvetaking av jord og vannprøver for molekylært arbeid og måling av klimagasser i felt. Samarbeids ferdigheter samt evnen til selvstendig arbeid vil bli vektlagt.

Søkere må ha gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk og en god beherskelse av engelsk, både skriftlig og muntlig. Stillingen er en del av et internasjonalt prosjekt i et internasjonalt miljø der arbeidsspråket vil være engelsk. Les hvordan du dekker språkkravet.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen ved:

Slik søker du stillingen

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse forutsetter at søknadsdokumenter (nevnt under) er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp. Dokumenter som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til skandinavisk eller engelsk.

Vedlegg til søknadsbrev:

- CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)

- vitnemål og karakterutskrift

- attester og referanser med kontaktinformasjon

- dokumentasjon av norsk- og engelskkunnskaper i henhold til disse retningslinjene.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Lønn etter statens regulativ kode 1085. Fra bruttolønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generell informasjon

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger;personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen