LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Vikariat forskningstekniker / avdelingsingeniør - Avdeling for komparativ medisin

Søknadsfrist: 07.08.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet / Avdeling for komparativ medisin

Om stillingen

Ved Avdeling for komparativ medisin (AKM) er det ledig en 100 % vikariatstilling i ett år som forskningstekniker eller avdelingsingeniør avhengig av søkers kvalifikasjoner. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse i stillingen.

AKM er en kjernefasilitet ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak). Avdelingen er en forsøksdyravdeling for oppstalling og bruk av laboratoriedyr (slik som mus, rotter, sebrafisk og gris) i biomedisinsk forskning. AKM har syv ansatte og har de siste årene gjennomgått omfattende utbygging og modernisering og er nå framtidsrettet, velutstyrt og med gode arealer. Enheten driftes med høyt fokus på etisk og dyrevelferdsmessig forsvarlig bruk av dyr i medisinsk forskning.

AKM benyttes av forskningsgrupper ved Helsefak innenfor preklinisk biomedisinsk forskning på kreft, stamceller, neurovitenskap, hjerte- og karsykdommer, infeksjonssykdommer, metabolske og autoimmune sykdommer. AKM betjener også biomedisinske forskningsgrupper fra andre fakultet på UIT, samt eksterne samarbeidspartnere som UNN og forskningsinstitutter og bioteknologifirma i Tromsø-regionen

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Primære arbeidsoppgaver omfatter stell og tilsyn av forsøksdyr, bistand og assistanse ved forsøk, journalføring og kvalitetssikring. Stillingsinnehaveren vil inngå i avtalte vaktordninger ved avdelingen (helgevakt og hjemmevakt/telefonvakt hver 4-5 uke). Dette honoreres etter egen særavtale.

For tilsetting som avdelingsingeniør vil det også være oppgaver knyttet til oppfølging av avl, og til innkjøp og fakturering ved avdelingen.

Vi kan tilby varierte arbeidsoppgaver, et godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Avdelingsleder/førsteamanuensis Siv Knudsen, Telefon: 77645379 / 93068982, E-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

For tilsetting som forskningstekniker kreves utdanning fra videregående skole eller spesialutdanning tilpasset de oppgavene stillingen skal dekke. Lang og relevant praksis kan kompensere for manglende formell utdanning.

For tilsetting som avdelingsingeniør kreves minimum bachelor, ingeniørutdannelse eller annen utdannelse av tilsvarende lengde og omfang innen relevant fagområde (biologi, biomedisin, dyre-eller naturfag). Lang og relevant praksis kombinert med relevant etter- og videreutdanning kan kompensere for manglende formell utdanning.

Det er ønskelig at søker tilfredsstiller opplæringskravene til forsøksdyrtekniker (EU kategori A, eller FELASA kategori B) og har erfaring med de dyrearter som oppstalles på AKM. Søker bør også ha generell IT-kompetanse.

Arbeidet er allsidig, men fysisk krevende, og krever normal fysisk form. Den som ansettes kan ikke være allergisk mot dyr, kjemikalier eller planter eller ha økt risiko for å utvikle allergi.

Vi ønsker oss en medarbeider som er ansvarsbevisst med interesse for dyr og forskning.

Viktige personlige egenskaper som vil bli vektlagt er:

 • evne til å jobbe selvstendig og være fleksibel,
 • effektivitet,
 • gode samarbeidsevner,
 • serviceinnstilling og nøyaktighet.

Søkere må dokumentere evne til selvstendig, ansvarlig og resultatorientert arbeid.

Språkkrav: Engelsk, fordel med norsk eller annet skandinavisk språk.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1512 forskningstekniker eller 1085 avdelingsingeniør avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Midlertidige: Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS