Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Avdelingsingeniør ved Rettsgenetisk senter

Søknadsfrist: 27.05.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT – Drivkraft i nord

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom
UiT og samarbeidspartnere.

Det helsevitenskapelige fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Institutt for medisinsk biologi

Institutt for medisinsk biologi (IMB) har over 130 årsverk og driver grunnleggende biomedisinsk forskning innen en rekke kreftformer, hjerte-karsykdommer, kroppens immunsystem, samt infeksjoner og antibiotikaresistens. Instituttet driver også utvikling av nye legemidler og forskning på basale mekanismer i celler og organer som lever og hjerte. Hovedtyngden av instituttets undervisning er rettet mot medisin- og odontologistudiet, bachelorprogram i bioingeniørfag, samt bachelor-, master- og ph.d.-nivå innen biomedisin. For øvrig bidrar instituttet i grunnutdanningen av studenter bl.a. i ernæring, paramedisin, radiografi, tannpleie og sykepleie. Instituttet er også vertskap for Rettsgenetisk senter (RGS), Senter for nye antibakterielle strategier (CANS), og de teknologiske kjernefasilitetene innen avansert mikroskopi (KAM) og proteomikk (TUPP).

Det helsevitenskapelige fakultet / Insitutt for medisinsk biologi

Om stillingen

Ved Rettsgenetisk senter, UiT – Norges arktiske universitetet, er det ledig fast stilling som avdelingsingeniør. Stillingen er tilknyttet Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet.

Stilling er ledig fra 01.08.2018

Rettsgenetisk senter ble etablert etter vedtak i Stortinget hvor det ble påpekt behov for et nytt offentlig, rettsgenetisk analyselaboratorium. Senteret har i dag 5 heltidsansatte samt flere personer i deltidsstillinger. Sentret flyttet i 2018 inn i nye lokaler i MH-2 og er godt utstyrt for analyse og forskningsvirksomhet innen rettsgenetikk. Analysevirksomheten er akkreditert i hht ISO/IEC 17025. Senteret har også betydelig undervisning og forskningsaktivitet og utdanner kandidater på bachelor-, master- og ph.d.-nivå innen rettsgenetikk.

Institutt for medisinsk biologi driver grunnleggende biomedisinsk forskning innen blant annet ulike kreftformer, hjerte-karsykdommer, kroppens immunforsvar og antibiotikaresistens. Instituttet er også involvert i marin bioprospektering og uttesting av potensielt nye legemidler. Hovedtyngden av instituttets undervisning er rettet mot medisin- og odontologistudiet, men instituttet gir også undervisning både på bachelor-, master- og ph.d.-nivå innen biologi/biomedisin. Instituttet har et eget treårig bachelorprogram i bioingeniørfag. For øvrig bidrar instituttet i grunnutdanningen av studenter bl.a. i psykologi, ulike helse- og omsorgsfag og farmasi.

Arbeidsoppgaver

Stillingsinnehaveren skal delta i den daglige virksomheten ved Rettsgenetisk senter. Vedkommende skal også bidra ved etablering av nye metoder og fagutvikling for øvrig, samt ivareta sentrale oppgaver forbundet med kvalitetssikring og akkreditering. Videre skal vedkommende bidra i senterets forskningsprosjekter og i undervisning og veiledning av studenter.

Arbeidsoppgaver kan bli endret i tråd med fremtidige behov.

Kvalifikasjoner

Stillingsinnehaveren må ha mastergrad i biomedisin/medisinske laboratoriefag eller ha autorisasjon som norsk bioingeniør. Videre må stillingsinnehaveren ha betydelig teoretisk kunnskap og praktisk erfaring med rettsgenetisk analysevirksomhet. Det er ønskelig at kandidaten har forskningserfaring fra rettsgenetikk eller tilstøtende fagfelt (for eksempel medisinsk genetikk/human genetikk). Det er også ønskelig med arbeidserfaring fra akkreditert laboratorievirksomhet. Det vil legges stor vekt på relevant arbeidserfaring ved vurdering av søkere.

Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, er nødvendig. Det samme gjelder evne til å jobbe strukturert og selvstendig, samt gode samarbeidsevner.

Personlig egnethet vil bli tillagt betydelig vekt.

Vi tilbyr

  • Et godt og sosialt arbeidsmiljø
  • Fleksibel arbeidstid
  • Gode muligheter for faglig utvikling
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Lønn etter statens regulativ kode 1085 avdelingsingeniør. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Kontakt

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte:

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen