Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Avdelingsingeniør ved Avdeling for komparativ medisin

Søknadsfrist: 31.03.2020

Om stillingen

Ved Avdeling for komparativ medisin (AKM) er det ledig en fast 100 % stilling som avdelingsingeniør. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse i stillingen.

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

AKM er en kjernefasilitet underlagt Seksjon for forskningstjenester ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak). Avdelingen er en forsøksdyravdeling for oppstalling og bruk av laboratoriedyr (smågnagere, sebrafisk, gris) i biomedisinsk forskning. AKM har seks fast ansatte (en veterinær/avdelingsleder; en overingeniør, to avdelingsingeniører og to forskningsteknikere). AKM har de siste årene gjennomgått omfattende utbygging og modernisering og er nå framtidsrettet, velutstyrt og med gode arealer. Enheten driftes med høyt fokus på etisk og dyrevelferdsmessig forsvarlig bruk av dyr i medisinsk forskning.

AKM benyttes av forskningsgrupper ved Helsefak innenfor preklinisk forskning på bl.a. kreft, stamceller, neurovitenskap, hjerte- og karsykdommer og diabetes. AKM betjener også biomedisinske forskningsgrupper fra andre fakultet på UIT, samt eksterne samarbeidspartnere som UNN, forskningsinstitutter og bioteknologifirma i Tromsø-regionen.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene omfatter stell og tilsyn av forsøksdyr, bistand og assistanse ved forsøk, journalføring, utarbeidelse av arbeidsrutiner, HMS-arbeid, og kvalitetssikring. Den som innehar stillingen vil ha hovedansvaret for oppfølging, drift og vedlikehold av avdelingens utstyrspark (herunder oppfølging av serviceavtaler, utarbeidelse av arbeidsrutiner, opplæring av brukere, o.l.).

Stillingsinnehaveren vil inngå i avtalte vaktordninger ved avdelingen (helgevakt og hjemmevakt). Vi kan tilby varierte arbeidsoppgaver, et godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling.

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves minimum bachelor, ingeniørutdannelse eller annen utdannelse av tilsvarende lengde og omfang innen biomedisin/naturfag.

Det er ønskelig at søker tilfredsstiller opplæringskravene til forsøksdyrtekniker (EU kategori A, eller FELASA kategori B) og har erfaring med de dyrearter som oppstalles på AKM. Søker bør også ha generell IT-kompetanse, evne til å sette seg inn i programvare og ulike typer teknisk utstyr. Siden mange av brukerne på AKM er utenlandske, kreves det gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Den som tilsettes må også beherske norsk eller annet skandinavisk språk.

Arbeidet er allsidig, men fysisk krevende, og krever normal fysisk form. Den som ansettes kan ikke være allergisk mot dyr eller planter eller ha økt risiko for å utvikle allergi. Søkere må dokumentere evne til selvstendig, ansvarlig og resultatorientert arbeid.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som avdelingsingeniør lønnes etter statens regulativ kode 1085. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Kontakt

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte:

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen