LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Avdelingsingeniør utemiljø ved UiT

Søknadsfrist: 18.08.2024

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere.

Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Avdeling for campusdrift

Om stillingen

Vil du være med å utvikle og forvalte UiT campus utemiljø? Vi ser etter en person som liker å være ute, som kan identifisere helhet og detaljer i et skiftende landskap, som har interesse for miljø og vedlikehold, er god på samarbeid, samhandling og ikke minst service.

Stillingen omfatter daglige kontroller av campusområdet, jevnlige kontakter med tjenesteleverandører, grunnleggende vedlikehold og oppfølging av kontrakter.

Du vil inngå i serviceteamet som har ansvar for utemiljø, gartnertjenester, avfallshåndtering, posttjenester, logistikk og flytting/transport av inventar mm.

Stillingen og serviceteamet er organisert under Avdeling for bygg og eiendom ved UiT Norges arktiske universitet, i Seksjon for campusdrift. 

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp rammeleverandører/avtaler.
 • Skilting.
 • Kontrollrutiner og innmelding av feil på teknisk infrastruktur. 
 • Oppfølging av prosjekter som innebærer inngrep i grønt/grått areal.
 • Avfallshåndtering utendørs. 
 • Følge opp vintervedlikehold. 
 • Kontroll, kartlegging og innmelding av stand på veidekket. 
 • Fasadevask. 
 • Ansvar for uteinventar. 
 • Utvikle og vedlikeholde et tett samarbeid med gartnertjenesten, arealplanleggerne og serviceteamet. 
 • Oppsyn av parkeringsarealer.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelornivå innen relevante fag for stillingen, fagbrev eller erfaring fra yrkesområder som omhandler anlegg, grøntanlegg, prosjektledelse innenfor utemiljø er ønskelig. Lang og relevant arbeidserfaring innen drift, vedlikehold og prosjektledelse innenfor utemiljø kan kompensere for manglende formelle kvalifikasjoner.
 • Evne til å planlegge og koordinere.
 • Gode ferdigheter med daglig bruk av IKT-baserte systemer og utstyr.
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.
 • Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

 • Målrettet, strukturert og løsningsorientert.
 • Detaljorienterte
 • Evne til å engasjere, skape gode relasjoner og samarbeid internt og eksternt.
 • Gjennomføringsevne.
 • Evne å jobbe selvstendig, men også i team.
 • Interesse for sirkulær økonomi og kildesortering
 • I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen. 

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Et sterkt og bredt fagmiljø
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid og gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ 1085 avdelingsingeniør. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS