Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Avdelingsingeniør / overingeniør i ferskvannsbiologi

Søknadsfrist: 26.02.2020

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Institutt for artisk og marin biologi er det ledig en fast 100% stilling som avdelingsingeniør/overingeiør innen ferskvannsbiologi.

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi / bioprospektering, akvakultur / fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Arbeidsoppgavene i stillingen er todelt. 80% inngår i en tekniker-gruppe med totalt tre ingeniører som arbeider i tilknytning til forskningsaktivitetene hos den ferskvannsøkologiske faggruppa (FG) ved Institutt for arktisk og marin biologi (AMB). De resterende 20% er knyttet til kursvirksomhet i akvatisk biologi, med ansvar for praktisk tilrettelegging av laboratorie- og feltundervisning samt deltakelse i undervisningsoppgaver ved AMB.

Du får jobbe med

Arbeidsoppgavene knyttet til ferskvannsøkologiske faggruppa omfatter i første rekke laboratorie- og feltarbeid i ferskvannssystemer og med anadrom laksefisk. Laboratoriearbeidet består i hovedsak av bearbeiding og analyser av biologisk materiale innsamlet under feltstudier og inkluderer bl.a. biologiske analyser av fisk (alders-, diett- og parasittanalyser) samt zooplankton- og zoobenthos-prøver. Oppgavene omfatter også praktisk opplæring og ledelse av studenter på lab. og i felt, ulik undervisningsoppgaver, HMS-arbeid samt vedlikehold og organisering av feltutstyr m.m.

Oppgavene knyttet til kursvirksomhet i akvatisk biologi omfatter ansvar for kurssaler og utstyr for undervisning, inkludert klargjøring og vedlikehold av mikroskoper, luper, bestemmelseslitteratur m.m., samt bestilling, innsamling og ansvar for materiale til laboratorieundervisning (disseksjonsmateriale, levende organismer i våtlab., preparater m.m.). Arbeidet omfatter også innkjøp og pakking av utstyr til undervisningstokt og feltkurs, samt deltakelse i undervisning på f. eks. lab.kurs, feltkurs og undervisningstokt.

Kvalifikasjoner

Det kreves høyere utdanning i relevante fag, fortrinnsvis på mastergradsnivå. For tilsetting som overingeniør kreves det relevant erfaring, mens for avdelingsingeniør er det en fordel med relevant yrkesfaglig bakgrunn.

Det er en fordel om søkeren har erfaring med feltarbeid og analyser av biologisk materiale fra ferskvannssystemer. Det er også fordelaktig om søkeren har erfaring med undervisningsoppgaver og tilrettelegging for felt- og lab.kurs, har god digital kompetanse, har gjennomført nødvendig sikkerhetsopplæring for felt- og laboratoriearbeid, samt har førerkort klasse B og båtførerbevis.

Det vil i tillegg bli lagt vekt på personlig egnethet, samarbeidsevner, pålitelighet, ordenssans og evne til å jobbe både selvstendig og i team.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som avdelingsingeniør lønnes etter statens regulativ kode 1085, evt kode 1087 overingeniør for spesielt godt kvalifiserte søkere. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via jobbnorge, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte:

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen