Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Konservator ved Tromsø Museum

Søknadsfrist: 15.12.2019

Om stillingen

Ved Tromsø Museum Universitetsmuseet er det ledig fast 100% stilling som konservator (avdelingsingeniør/overingeniør). Stillingen er knyttet til de arkeologiske samlingene og plassert ved seksjonens kulturhistoriske laboratorium.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Velkommen som søker!

Universitetsmuseet er en del av UiT Norges arktiske universitet og driver forskning, formidling og innsamling av både naturvitenskapelig og kulturvitenskapelig materiale fra Nord-Norge. I tillegg er Universitetsmuseet forvaltningsmyndighet for arkeologisk materiale nord for Rana kommune. Universitetsmuseet er organisert i et institutt med underliggende enheter: Tromsø arktisk-alpine botaniske hage, Polarmuseet og MS Polstjerna.

Vi søker en allsidig person med krav om konserveringsutdanning på mastergradsnivå. I stillingen inngår konservering av gjenstander fra de arkeologiske samlingene. Den som tilsettes må kunne dokumentere kjennskap til konservering av ulike typer arkeologisk materiale. Kompetanse og erfaring med konservering av jern og metaller er en forutsetning. Vi kan tilby en variert museumshverdag med et mangfold av arbeidsoppgaver knyttet til den daglige driften av samlingene ved museet. Du bør være strukturert og selvstendig, men også god til å samarbeide.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Du får jobbe med

 • Preventiv konservering, konservering av ulike typer arkeologisk materiale
 • Feltkonservering ved behov
 • Utstillingsmontering

Arbeidet vil utføres både selvstendig og i tett samarbeid med andre. Endringer i arbeidsoppgavene må påregnes.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen kan innhentes ved å kontakte:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves:

 • utdanning på masternivå innen konservering innen gjenstandskonservering.
 • førerkort kl B
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne i et skandinavisk språk og engelsk

Det er en fordel med arbeidserfaring med konservering av arkeologiske gjenstander fra museumssektoren.

Vi søker deg som er strukturert og pålitelig, god til å samarbeide, fleksibel og som verdsetter å arbeide i team. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • gode pensjons- og velferdsordninger

Stilling som avdelingsingeniør lønnes etter statens regulativ kode 1085, eller som overingeniør 1087, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • vitnemål og attester

Generell informasjon

Ansettelse skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen